Sällskapets deltagande i Nässelfrossa – preliminärt program

Sommaren och därmed Nässelfrossa – kulturveckan i Olofström – närmar sig med stora kliv. Vi har just fått in ett preliminärt program för Harry Martinson-sällskapets deltagande i denna årliga manifestation i författarens barndomsbygd. Reservation för eventuella ändringar, således. Officiellt program kommer först om en månad (12 maj) , så notera de nedanstående programpunkterna med tunn blyerts i kalendern.

Söndag 26 juni 15.00slåtterängIMG_6090

–16.00
Komperskulla
Ryssa-Pelles gård

Skyltat från vägen Olofström – Svängsta

Maskinmänniskans behov av gräspoesi på ängen
Slåtterkulturen vek undan för maskinerna i jordbruket. Komperskulla slåtteräng är ett lysande exempel på kulturarv, ett pedagogiskt naturrum. Örter och gräs förevisas och beskrivs med Harry Martinsons hjälp av Ivar Björegren och Åke Widfeldt.
Under bearbetning av programläggaren!
Arrangör: Harry Martinson-sällskapet

Söndag den 26 juni 17.00 –18.10
Nebbeboda skola

16761431958_02e2fd6b1e_o”Västeuropa, där de ishjärtade teknikerna bo”
Harry Martinson uttryckte ofta oro för ”något”, för att strax se fördelar med detta ”något”. Det är lätt att finna exempel på hans ambivalenta inställning till maskinsamhället, tekniken, de vetenskapliga upptäckterna osv. Om detta samtalar Åke Widfeldt och Johnny Karlsson med mötesdeltagarna.
Under bearbetning av programläggaren!
Arrangör: Harry Martinson-sällskapet – Medarr: Nebbeboda intresseförening

14572707649_a58f7fc5b9_oMåndag 27 juni 15.00–16.00
Olofström
Biblioteket
Maskiner i Harry Martinsons barndomsskildringar
I Harry Martinsons barndomslandskap gjorde maskinerna inbrytningar. Vilka maskiner och redskap och nymodigheter fogas in i Nässlorna blomma och Vägen ut? Rune Liljenrud har detaljläst böckerna.
Under bearbetning av programläggaren!
Arrangör: Harry Martinson-sällskapet – Medarr: Olofströms kommun, Kultur och Fritid

14762691454_d65784c460_oOnsdag den 29 juni 15.00 –16.00
Olofström
Biblioteket
Från algtapet till … – ordskapande hos Harry Martinson
Att läsa Harry Martinson är att bli delaktig i språkets dynamik – att glädjas åt tillkomsten av ett nytt ord – och därmed bli ansvarig för om ordet ska leva vidare och nyttjas. Ta gärna med er ”nya” Martinson-ord! Åke Widfeldt och Johnny Karlsson delar med sig av sina upptäckter.
Under bearbetning av programläggaren!
Arrangör: Harry Martinson-sällskapet – Medarr: Olofströms kommun, Kultur och Fritid

GeorgHenrik-von-Wright-kansiFredag 1 juli 15.00 –16.00
Olofström
Biblioteket
Om teknosystemets makt över världen och vägen mot kaos
En djupdykning i Georg Henrik von Wrights tankar om hur tekniken besegrar staten och det politiska systemet. Harry Martinson talade också om teknikens ”mörka sida” och att dess enda mening är att ”vara till livets hjälp”. Ingemar Lönnbom samtalar med Åke Widfeldt.
Under bearbetning av programläggaren!
Arrangör: Harry Martinson-sällskapet – Medarr: Olofströms kommun, Kultur och Fritid

11306234884_445729287c_oLördag 2 juli 10.00 –11.00
Olofström
Biblioteket
Mellan maskinromantik och naturdyrkan
På 1930-talet fördes en livlig debatt om maskincivilisationens ständiga krav på ökad produktion. Mantrat: Tillväxt! – således inget nytt. Med exempel från Sten Selander, Artur Lundkvist, Harry Martinson med flera leder Åke Widfeldt och Ingemar Lönnbom oss in i spännande funderingar.
Under bearbetning av programläggaren!
Arrangör: Harry Martinson-sällskapet – Medarr: Olofströms kommun, Kultur och Fritid

Kronoberg, Älmhult, Stenbrohult, Småland, Miljöer-Industrimiljö, Övrigt-Personal

Foto: Riksantikvarieämbetet. Mårten Sjöbeck. Kronoberg, Älmhult, Stenbrohult, Småland, Miljöer-Industrimiljö, Övrigt-Personal

Lördag 2 juli 12.00 –13.30
Gylsboda
Godsmagasinet
”En del var elektriskt, en del var eld och ånga”
I sjön vid barndomshemmet i Nyteboda fanns visserligen ångbåt, men när Harry Martinson som 5-åring hamnade i stenbrotten i Gylsboda var det ett chockartat möte med såväl dynamit och maskiner som en ny ”sorts” människor. Vi besöker platsen för Harrys andra barndomshem med Johnny Karlsson och Åke Widfeldt som guider.
Under bearbetning av programläggaren!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *