Martinson om kriget

Världsåskan Världsåskan rullar ständigt dess grymma vagnar bullra i alltid något fjärran. Tidningen kommer. Du läser om land efter land. Världs-eldsvådan flyttar sig, byter ställe irrigt som i pyromanernas virriga eldspel. Makterna är lika eldfarliga som de är betryggande jämnspelta.…