Jonna Bornemark Klockrikestipendiat 2021

PRESSMEDDELANDE

Jonna Bornemark är professor i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap. Hennes senaste bok är Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet (Volante 2020). Sedan tidigare har hon publicerat 4 monografier, 13 antologier och ett större antal artiklar på såväl svenska som internationella förlag. Bornemark är också en flitig gäst i radioprogram som Filosofiska rummet och Kropp och själ och skriver återkommande i DN.

Prissumman är 20 000kr och delas ut 8 maj i samband med Sällskapets årsmöte. Stipendiaten kommer då att hålla ett digitalt anförande.

Motivering

Jonna Bornemark tilldelas Klockrikestipendiet för att hon formulerar vår samtids version av det som Harry Martinson uttrycker och gestaltar i sina verk. Tre ord som för dessa två författare samman är ovisshet, förundran och känsla. 

Ovisshet

”Horisonten finns alltid kvar”, skriver Jonna Bornemark. För varje ny landvinning uppstår nya vyer och nya frågor och horisonten flyttas framåt. ”För en diktare kan ingenting bli slutförklarat” skriver Harry Martinson. Det som är förklarat kan om man har livsviljan få mysteriets dagg över sig, skimra på nytt och åter bli oförklarat. Ovissheten är en drivkraft, en livsande. 

Förundran

Tidigare var det självklart att känna förundran och kunna vila i den. Jonna Bornemark påtalar förlusten i det självklara att få känna förundran utan att behöva förklara rationellt varför. En förundran inför naturen reduceras till frågor om hälsa och hormoner. 

Genom hela sin diktning förmedlar Harry Martinson en förundran över naturen. Med ordtavlor över stämningar och intryck ger han oss en vägledning i att förundras över alltet.

Känsla

”Känslan ser vad som är viktigt för oss” skriver Bornemark. Med vår sinnlighet i stunden fångar vi upp det unika, vi anar mönster och teorier kan födas. Vår känsloförmåga och vårt tänkande behöver samarbeta för att nå vetande i varat. Martinson formulerar det i Vägen till Klockrike ”Varat kan rymma vetandet, men vetandet kan inte rymma varat” .

Om Klockrikestipendiet

Klockrikestipendiet delas ut till en författare, översättare eller
skribent, som verkar i Harry Martinsons anda. Stipendiet delas ut vartannat år. Till Klockrikestipendiet bidrar Harry Martinsons båda döttrar, Harriet Martinson och Eva Martinson, vilka också ingår i juryn. Klockrikestipendiet utdelades för första gång vid Sällskapets årshögtid 8-10 maj 2009 i Klockrike. Den första stipendiaten var poeten Li Li.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *