Möte med bergscikadan

Även i år samarbetade litterära sällskap med Naturskyddsföreningen Huddinge för visning av Cikadaparken och fjärilsträdgården vid Sundby Gård utanför Stockholm.  BIld av Marc Pascual från Pixabay Exkursionerna leddes av naturvetaren och cikadaguiden Outi Kilkki som berättade om bergscikadan, denna ovanliga…

Marianne Harry avliden

Mångåriga medlemmen Marianne Harry, Enskede, har avlidit i en ålder av 90 år. Marianne Harry var under sitt yrkesliv bland annat lektor vid universitetet i Melbourne, utsänd av Svenska Institutet. Hon var aktiv medlem i Harry Martinson-sällskapet och bevistade flera…

Cikadaguidning 19 juni och 3 juli

Göran Bäckstrand tipsar här om att Harry Martinson-sällskapet tillsammans med tre andra sällskap och i samarbete med Huddinge Naturskyddsförening har möjlighet att få uppleva ett samspel mellan levande natur och litteratur! Han tillönskar oss alla fortsatt glad sommar och hälsar…