Åke Widfeldt porträtteras i Borås Tidning

FOTO: YVONNE GUNNERIUSSON

Läs artikeln här: BT om Åke Widfeldt och Aniara