Kategori: Minnesord

Monika Adamson Lindqvist till minne

Monika Adamson Lindqvist 1958-2017 Vi är många som sörjer och saknar Monika som nu fått lämna sitt på slutet så plågsamma jordeliv. Monika och jag samarbetade mycket under alla de 11 år hon var med i styrelsen för Harry Martinson-sällskapet.…

Sällskapets första ordförande avliden

Professor Ingvar Holm, Harry Martinson-sällskapets förste ordförande avled lördagen den 4 februari. Så här presenterades han på den egna hemsidan: ”författare, dramaturg, teaterrecensent, forskare samt professor i drama och teater, senast vid Lunds universitet tidigare i Tyskland och Danmark. Han…

Harry Martinson om Lennart Nilsson

Några av de mest kända porträtten av Harry Martinson togs av mästerfotografen Lennart Nilsson, som avled den 28 januari. De båda naturskildrarna möttes redan på 1950-talet. År 1959 gav Lennart Nilsson ut en bok med namnet ”Liv i hav” där…

Gun Ursings minne tecknas av Donald Fransson

GUN URSING Gun Ursing har avlidit. Hon blev 92 år och sörjs närmast av dottern Karin med familj. Uppvuxen utanför Växjö utbildade hon sig först till småskollärare men vidareutbildade sig för att sedan vara lärare i engelska och psykologi i…

Leif Furhammar om Boris Engström

Den nyligen bortgångne filmprofessors Leif Furhammar skrev mycket uppskattande om Boris Engström, TV-filmaren som gjorde oförglömliga filmer tillsammans med Harry Martinson. Här ett klipp ur en av Furhammars skrifer där han sätter Boris Engström lika högt som Jan Lindblad bland…

Gunilla Aldén 1943-2015

En av nyckelpersonerna för vårdandet av Harry Martinsons minne i hans hembygd, Gunilla Aldén, har avlidit. Gunilla Aldén har lagt ner månghundrade timmar på att fördjupa och sprida kunskap om författaren, inte minst genom sitt arbete med Martinsons boksamling på…

Santos Ousbäck avliden

Santos Ousbäck, en av Harry Martinsons levnadstecknare, har avlidit. Han blev 92 år gammal. Santos och hans hustru Inga-Lill Ousbäck ägde Harry Martinsons födelsehem fram till 1997 och Santos gjorde mycket efterforskning i Harrys fotspår vilket resulterade i böckerna Sockentåget…

Jaap Knevel in memoriam

Att tonsätta Harry Martinsons texter är en svår konst. Hans poetiska värld är lättast att nå via det talade och skrivna ordet. Att berika upplevesen av Martinsons lyrik genom att klä den i toner är därför en delikat uppgift. En…

Patrik Hammarstrand till minne

Harry Martinson-sällskapets tidigare styrelsesuppleant, Patrik Hammarstrand, har avlidit. Här tecknar Rune Liljenrud hans minne: Vår medlem Patrik Hammarstrand, antikvariatsbokhandlare i Växjö, har den 14 januari 2015 lämnat jordelivet, endast 42 år gammal. Under många år var han en intresserad, mycket…