Kategori: Minnesord

Inger Diehl-Paulin (17/11 1922 – 29/5 2014) till minne

Av Marianne Westholm. Vid Harry Martinson-sällskapets bildande 1984 kom Jämshögs folkhögskola att bli det givna centret för verksamheten. Under många år gavs sommarkurser i Martinsons författarskap och årsmötena förläggs fortsatt här vartannat år. En av eldsjälarna bakom grundandet av sällskapet var Thorsten…

Margareta Wirmark avliden

Professor emerita Margareta Wirmark har avlidit. Hon gav år 2011 ut boken ”Giv doft i blomma – om Martinsons Aniara” på Carlssons förlag. Margareta Wirmark blev 77 år gammal. Länk till recension av ”Giv doft i blomma” ur Helsingborgs Dagblad.

Till minnet av Göte Sundberg, Åland

I december 2012 svarade Harry Martinson-sällskapets hedersmedlem Sjökapten Göte Sundberg, Åland för Månadens Martinson på Sällskapets hemsida. När nu bud når oss om att han har avlidit går tankarna till vad han skrev för ungefär ett år sedan i sin…

Martin Kurtén till minne

Harry Martinson-sällskapet har sorg. När vi i slutet av november nåddes av budet att vår hedersmedlem Martin Kurtén avlidit var det ännu en av pionjärerna i Sällskapets historia som lämnat oss precis som för några år sedan Sonja Erfurth och…

Teatermannen Martin Kurtén avliden

Den finlandssvenske teatermannen Martin Kurtén avled onsdagen den 27 november. Tillsammans med sin hustru Kristin Olsoni grundade han Klockriketeatern 1991 och erhöll Harry Martinson-priset 1992. Martin Kurtén föddes 1935 i Karleby, han var skådespelare, översättare och alltså ledare för Klockriketeatern. Han har skrivit boken Harry Martinsons Vägen till Klockrike, Bollesagor och andra…

Sorg och glädje – Jan Lindström

Martinsons dikt ur Vagnen med slutraden ”Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få” återkommer ofta på tidningarnas familjesidor. Dikten fanns också med i annonsen om att en tidigare medlem av Sällskapets styrelse, psykoterapeuten Jan Lindström, hastigt avlidit. När…

Till minne av Erik Johansson

Minnet av författaren Erik Johansson (1912-2013) har hedrats genom en gåva till Harry Martinson-sällskapet. Donator är Per-Anders Frosthammar, som i ett brev till sällskapets ordförande berättar att Erik Johansson hade fyra stora inspiratörer: Linné, Dan Andersson, Jan Fridegård och Harry Martinson.…

Camilla Odhnoff till minne

Camilla Odhnoff, docent i växtfysiologi, socialdemokratiskt statsråd 1967 – 1973 och landshövding i Blekinge 1974 – 1992, har avlidit i en ålder av 85 år. Hennes närmaste är barnen Petter, Silla, Jonas och Anna med familjer samt brodern Staffan med…