Nummer 26 av Doris är på väg

Doris nr 2 2014-1Lagom till helgerna utkommer nu årets sista nummer av Harry Martinson-sällskapets tidskrift Doris. Du som läser detta kan redan nu ta del av innehållet, klicka här. Det är nummer 26 och omslaget pryds av en bild som med sin närmast explosiva grönska får oss att minnas sommaren. Bilden föreställer ”Grotte källe”, en källa som omnämns i ”Nässlorna blomma”.

Så här skriver ordföranden för sällskapet, tillika redaktören för Doris:

Omslagsbilden: ”Grotte källe”
Den 27 juni 2014 var en stor dag för en del av oss Martinsonvänner.
Själv fick jag då för första gången se och uppleva den källa som skildras så fantastiskt i Nässlorna blomma. Vi var en grupp som under årets Nässelfrossa vandrade i markerna kring Södra Nebbeboda där gården ”Norda” låg. ”Grotte källe” kallar Harry Martinson den källa dit han ofta fick gåoch hämta vatten under sitt svåra år på Norda. Vinter som sommar fick han halka fram i sina träskor med oket av bokträ över axlarna som stöd för vattenhinkarna. Så här beskriver Martinson hur han upplevde källan om vintern:

”… dess åder var så stark att den sprutade upp till ytan, så att själva källan om vintern aldrig frös platt, utan i en väldig buckla liksom ångdomen på ett lok. Vid stark frost sprängde källan ut sig nedertill och byggdeomkring sin fontänbuckla en pansarplatta av is långt större än en dansbana. Källan svällde och svällde, plattan frös på och frös på, och av svallans olika lager och skikt blev liksom trappor. Man fick alltså gå uppför istrappor till källans buckla liksom upp till en Buddabild i Japan (plansch).”

(Text och bild: Åke Widfeldt)


	    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *