17 februari: Martinson-översättare i estrad-samtal

Från ABF i Stockholm får vi veta att Tobias Theander, som varit med och översatt Aniara till vietnamesiska kommer att delta i ett estradsamtal med författaren Anna Mattsson den 17 februari. Titeln på evenemanget är ”Att översätta vietnamesiska/khmer  – Ett brobygge”. Plats är ABF-huset och tiden klockan 18.00.

Tobias Theander och Anna Mattsson

De senaste åren har det skett en liten explosion av vietnamesisk skönlitteratur på svenska – före 2000 fanns sex böcker översatta, nu är de sjutton. När det gäller khmer, så finns nu äntligen första boken översatt till svenska! Bakom detta ligger det envetna förlaget Tranan samt ett numera avslutat SIDA-projekt. Som bro till ett lands tankevärld, dess historia och geografi är skönlitteraturen oöverträffad, möjligen jämte filmen. Men vad händer på vägen? Vad försvinner, läggs till eller förvanskas?

Tobias Theander kom i kontakt med Vietnam då han adopterade barn där under 1990- och 2000-talen och är självlärd på vietnamesiska. Han har översatt novellsamlingen Fält utan slut av Nguyễn Ngọc Tư och varit medöversättare i lyrikantologin Till: igår. Tolv vietnamesiska poeter. Han var också medöversättare och granskare i översättandet  till vietnamesiska av Harry Martinsons Aniara.

Anna Mattsson, född 1966, författare och översättare, har översatt från nordiska språk och på senare år en hel del mellan svenska och khmer. Senaste utgivning är “Ur mörkret” – en samling noveller från svenska till khmer (tillsammans med Davy Sry) och Kambodja berättar: Bladen faller långt från stammen – 12 noveller översatta direkt från khmer, utgivna av Tranan. På meritlistan finns bland annat också Pippi Långstrump (kapitelboken från 1945) översatt till khmer och utgiven 2008, ett urval dikter av Edith Södergran samt en lång rad kulturutbyten både i Sverige och Kambodja.

Samtalsledare: Johan Peanberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *