Cikadavandring på Södertörn anordnas 15 juni

Roland Hansson i Huddinge naturskyddsförening har tagit denna bild av en bergscikada - en av Sveriges mest sällsynta insekter.

Roland Hansson i Huddinge naturskyddsförening har tagit denna bild av en bergscikada – en av Sveriges mest sällsynta insekter.

Cikada – själva namnet på denna relativt stora insekt associerar till fjärran platser på vår planet. Harry Martinson använde som bekant detta som titel på en av sina diktsamlingar. Mindre känt är kanske att det finns inhemska cikador. Huddinge naturskyddsförening anordnar exkursioner för en intresserad allmänhet.

Just nu pågår förberedelser för en särskild cikadavandring speciellt för Harry Martinson-sällskapets medlemmar i området (i samarbete med Karin Boye-sällskapet. Datum är satt till den 15 juni.

För den som inte har möjlighet just den dagen kan vi berätta att det anordnas cikadavandringar flera gånger under juni. Så här skriver man på föreningens webbsida: ”Femte sommaren i rad visar vi Huddinges mest sällsynta insekt, bergscikada, Cikadetta montana. Här på Sundby gård uppträder den i alla sina former och allmänheten får tillfälle att beskåda, lyssna till och veta mer.

Cikadan är i Sverige rödlistad som starkt hotad och Huddinge kommun har beviljats medel för ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA. Syftet är att sprida kunskap om arten och att på Sundby utöka dess livsrum.

I juni guidar Roland Hansson, Huddinge Naturskyddsförening, under fem söndagar kl. 11–15. Intresserade grupper kan i viss utsträckning guidas på vardagar efter överenskommelse. (Då inventering, och markberedning kommer att utföras inom LONA-projektet bör störningsmomentet bli så litet som möjligt.)

Samling vid torpet Stensberg norr om infartsparkeringen. Visningarna inställes vid regnväder. Besök Naturskyddsföreningens hemsida för att följa projekt och program.

Kontaktinfo: Roland Hansson, tel. 070 248 94 50, e-post:roland_hansson@bredband.net.
Ansvarig för LONA-projektet: Thomas Strid, Naturvårdsavdelningen, Huddinge kommun, tel. 535 30 00 vx.

Tänk på: Lokalen ligger i Orlångens naturreservat. Särskilda regler gäller för skydd av flora och fauna. Bergscikadan är rödlistad som starkt hotad. Se Huddinge kommuns hemsida www.natur.huddinge.se om allemansrätt och naturreservat.

Tips: På Sundby gård finns även hembygdsmuseum, litografiskt museum och värdshus med cafeteria.”

För att få aktuell information rekommenderar vi Huddinge Naturskyddsförenings webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *