Dags att tänka på Bokmässan!

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under bokmässan i Göteborg i höst. Här kommer en kort presentation av de fyra programpunkterna. Pricka gärna in dem i ditt program om du ska till bokmässan 25-28 september!

Bok&Bibliotek, Harry Martinson-sällskapet

Program DELS-scenen 2014

 

Caroline Chevallier                                                                         To 25/9     13.30 – 13.50

Att tolka Martinsons poesi på franska – ett vågspel

 

Semir Susic                                                                                     Fr 26/9      15.30 – 15.50

Läraren som öppnade världen för Harry Martinson                  

 

Göran Bexell, Björn Larsson                                                           Lö 27/9     10.30 – 10.50
Harry Martinson och etiken

 

Odd Zschiedrich                                                                             Sö 28/9      15.00 -15.20

Harry Martinson i Svenska Akademien                                  

 

Kommentarer:

 

Att tolka Martinsons poesi på franska  ̶  ett vågspel               To 25/9     13.30
Caroline Chevallier, verksam vi Carolina Rediviva i Uppsala, har nyligen tillsammans med Philippe Bouquet översatt 100 martinsondikter till franska och berättar här om den möda som detta inneburit.

 

Läraren som öppnade världen för Harry Martinson               Fr 26/9      15.30

Semir Susic, lärare, förlagsman och styrelseledamot i Harry Martinson-sällskapet, berättar om den av Martinson så älskade läraren Karl Johan Staaf.

 

Harry Martinson och etiken. Ett samtal.                                  Lö 27/9     10.30

Lundaprofessorerna Göran Bexell och Björn Larsson samtalar här om Harry Martinsons förhållande till etiken. Denna diskussion har inletts i Sällskapets tidskrift Doris och kommer att fortsätta där.

 

Harry Martinson i Svenska Akademien                                   Sö 28/9      15.00      
Odd Zschiedrich, kansliansvarig vid Svenska Akademien, introducerar en nyutkommen bok (utgiven av Sällskapet) med bl a de tal som Martinson höll under sin tid som akademiledamot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *