Kallelse till digitala årsmötesförhandlingar

I år genomför Sällskapet inte Majdagarna som planerat. Utdelningen av Harry Martinson-priset och andra delar av programmet är framflyttade till en idag okänd tidpunkt. Årsmötesförhandlingarna kommer dock att genomföras men i år sker det för första gången på den digitala plattformen Zoom. Anmäl ditt deltagande till semirsusic@gmail.com senast 27 april. Meddela för- och efternamn. Möteslänken och samtliga möteshandlingar skickas till dig en dag före mötet efter att ditt medlemskap kontrollerats mot medlemsregistret.

Medlemmarna i Harry Martinson-sällskapet kallas till årsmötesförhandlingar lördagen den 2 maj 2020 kl. 09.00-10.00 via länk.

Ärenden:

    1.    Årsmötet öppnas

    2.    Fastställande av dagordning

    3.    Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

    4.    Val av två protokolljusterare

    5.    Verksamhetsberättelse för 2019

    6.    Resultat- och balansräkning 2019; revisionsrapport

    7.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

    8.    Val

8.1 Val av ordförande för 1 år

8.2 Val av 4 styrelseledamöter för 2 år och fyllnadsval av 1 styrelseledamot på 1 år.

8.3 Val av 5 styrelsesuppleanter för 2 år

8.4 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år

8.5 Utseende av valberedning

    9.    Fastställande av årsavgift för 2021

    10.  Rapporter från sällskapets kommitterade

    11.  Inkomna motioner

    12.   Övriga frågor

Motioner skall inlämnas senast två veckor före årsmötet enligt sällskapets stadgar paragraf 5. De sänds till e-post info@jamshog.org.

Varmt välkommen!

Vill du läsa mer om Zoom: https://zoom.us/

Hur du deltar via länk:

1 comment for “Kallelse till digitala årsmötesförhandlingar

  1. Peter Zimmermann
    25 april, 2020 at 20:35

    Hej Semir, det kanske kan vara intressant för deltagarna i årsmötet att få höra att ett urval av Harry Martinsons ”naturminiaturer” har publicerats på tyska i november 2019 i min översättning. ”Naturbetrachtungen”, tvåspråkig på Aphaia Verlag, München. Tyvärr har ekot i den litterära världen varit magert hitintills och en planerat presentation på bokmässan i Leipzig på de Nordiska Ambassadernas Forum tillsammans med kulturrådet Nina Katarina Karlsson nu senast i mars blev inställd pga Corona. Men jag fortsätter med mina försök att berätta om H M*s poesi för tyska läsare. Om jag minns rätt så tänkte Johnny Karlsson skaffa boken till biblioteket. Men jag vet förstås inte om det har skett. Vänliga hälsningar, Peter Zimmermann

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *