”Om det bara fanns mer av Martinson på engelska!”

Pea River Journal uppmärksammade bland annat Robin Fultons översättning av "Göinge".

Pea River Journal uppmärksammade bland annat Robin Fultons översättning av ”Göinge”.

(In english below) Under sommaren har den amerikanska kulturtidskriften Pea River Journal publicerat illustrerade Martinson-citat på sin webbplats. Trish Harris, grundare av och redaktör Pea River Journal hade strax dessförinnan besökt Sverige och där kommit i kontakt med översättningarna i ”Chickweed Wintergreen”.

Pea River Journal är en amerikansk litteratur- och konsttidskrift med närvaro såväl online (hemsida, Twitter och Facebook) som i traditionellt tryck. Den senaste utgåvan kom i vintras och innehöll 200 sidor med poesi, annan skönlitteratur, konst och intervjuer. Tidskriften behandlar både kända och okända författare samt konstnärer. På webbplatsen erbjuds ofta förhandspubliceringar ur kommande böcker, men man publicerar också verk som har hamnat i skymundan. Här finns information om författare, musiker och konstnärer, både nya och bortglömda.

– Från tid till annan, ger vi också utrymme en vecka i taget för poeter vi älskar och som är alldeles för lite kända, berättar Trish Harris, vi hoppas att detta fokus ska väcka uppmärksamhet och ge en ny och utökad läsekrets till poeten ifråga.

– För några veckor sedan, ägnade vi utrymme åt Harry Martinson och hans dikter. Vi kopplade innehållet till hans böcker och Harry Martinson-sällskapets hemsida, och vi publicerade utdrag ur flera av hans dikter. Vi satte samman texten med bilder för att understryka uttrycket och ge en amerikansk publik sammanhang i dikten, säger Trish Harris, som också var den som gjorde urvalet och valde illustrationer.Vår grundande redaktör, Trish Harris, valde arbete och skapade bilderna.

– Vi nådde vårt mål – växande medvetenhet och större läsekrets – med Martinsonveckan, flera personer lade Martinson till sin favoritlista eller retweetade våra Martinson-citat, och flera poeter och läsare mejlade för att få mer information om Martinsons arbeten i översättning. Om bara mer av hans arbete fanns tillgängligt på engelska!

The Pea River Journal is an American literary and art journal with both an online presence (website, Twitter, and Facebook) and print issues. Our most recent print issue, for Winter 2013, was almost 200 pages and included poetry, fiction, art, and interviews. We publish both well known and up-and-coming writers and artists. Our website offers previews of work appearing in the print issue, but it also highlights work that might otherwise be overlooked. We share information about writers, musicians, and artists, both the new and the possibly forgotten. From time to time, we also dedicate a week at a time to poets we love that might be understudied or under-known; we hope that our week’s focus might bring attention, and new or expanded readership, to the poet.
A few weeks ago, we focused for a week on Harry Martinson and his poems. We linked to his books and to the Harry Martinson society webpage, and we published selections from several of his poems. We merged the text with images that seemed to help express or give context for the poem. Our founding editor, Trish Harris, selected the work and created the images. We met our goal — expanding awareness and readership — with the Martinson week; several people favorited or retweeted the Martinson tweets, and several poets and readers emailed to request more information about Martinson’s work in English. If only more of his work were available in English!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *