Ni nedfrusna svenska vårar – Månadens Martinson april 2016


Månadens Martinson hämtas i år från den kalender som finns i Det enkla och det svåra, 1939. Januari har titel VINTERSTYCKE, februari har titel FEBRUARI, och mars har titel MARS.

När det nu är aktuellt att pres1398070867030entera Månadens Martinson för april med titel GRÄSMÅNAD, så finns denna text redan presenterad som Månadens Martinson för april 2015. Här återges en annan text av Harry Martinson för aprils Månadens Martinson 2016.

VÅRSÅNG

Ni nedfrusna svenska vårar,
ni årens sorgebarn
med issjöar utan båtar
och vikar utan garn.
Ni nödbedda svenska vårar
med knoppning förpinat sen:
en årstid för väntans tårar
i åkarbrasors sken.

Hur mången gång satt ej livet
och väntade på er och frös
när hjärtat var övergivet
och själen av frossa rös.

Men äntligen viker våren,
den har inget annat val.
Den vidgas mot allt som lever
i sommarens gröna sal.
Ty plötsligt breddades världen
och luften av fåglar klang
och vårens iskalla ungdom
i sommar söndersprang.

Av härligt befriande vågor
drevs äntligen våren ur sjön
och hela dess vårsnåla anda
kom av sig i sommar grön.

Ja, livets namn är sommar.
En vår det är snåla bud:
ett kylkärr av fryskall njugghet.
Men sommaren liknar Gud.
Hur härligt när solen regerar
och snålkylan finner sin grav.
Då väves det storslagna vävar.
Då svallar det levande hav.

220278335_99e1e0be-a741-40a9-8cde-d123a5509032

Omslag till det nummer av VJ där texten först publicerades.

HARRY MARTINSON: Vecko-Journalen Nr 19/1956

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *