Presentation av skribenterna

Lena Peterson Engseth, Månadens Martinson maj 2016

Lena Peterson Engseth har sedan många år tillbaka samlat på lyriska strofer om gräs och skriver om detta i samband med sin just nu färdigställda bok Gräspoesi – i stråskog och tuvkrets  ISBN 9781329767133  Armarium Förlag (2016)
 
Lena Peterson Engseth har under drygt 18 år arbetat på biblioteken i Emmaboda kommun, mest på filialbiblioteken i Långasjö och Vissefjärda (1990-2008). Hon har också givit många kurser i släkt- och hembygdsforskning. Under 15 års tid redigerade hon hembygdsboken I Dackebygd, som är Vissefjärda hembygdsförenings årsbok. I denna publicerade hon även ett tjugotal egna artiklar i varierade lokalhistoriska ämnen. Hon har skrivit tre litteraturhistoriska skrifter om Vilhelm Mobergs författarskap, publicerade av Emmaboda kommun. Sedan hösten 2008 är hon bosatt i norra Wisconsin, USA och hennes ambition är att författa på heltid. Hennes bok Gräspoesi – i stråskog och tuvkrets kommer att finnas på bokbordet vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid maj 2016 och den finns också på Holje Bok, Olofström.

Mats Rydén, Månadens Martinson november 2013

Mats Ryden

Mats Rydén.

Professor emeritus Mats Rydén, Uppsala svarar för Månadens Martinson under november månad, ”Idyllens rostiga spik”, med tankar utifrån dikten Ung bortgång i Harry Martinsons diktsamling Nomad, 1943.  (Denna dikt finns inte med i Nomad, 1931). Mats Rydén är egentligen språkvetare men har också ett stort naturintresse. Speciellt har han ägnat sig åt växter men har nu också kommit in på insekter. Han har medverkat under Nässelfrossa på Komperskulla slåtteräng och han har medverkat i Doris och berättat om en av Harry Martinsons favoritväxter – maskrosen.

Inghilda Tapio (MM maj 2013)

Inghilda Tapio, född 1946. Hon bor i Karesuando. 1997 fick hon Samerådets litteraturpris för diktsamlingen Ii fal dan dihte (1995).
Den översattes till svenska 2001, med titeln Inte för det att.
Inghilda Tapio har också medverkat i boken Viidát, divttat Sámis. Hon har också gett ut barnböcker, bland annat  Falli/ čalli, Mu luondu – sámi luondu. Inghilda Tapio är verksam som lärare och som konstnär i akvarell, textiltryck och skinn.

Länk till radioprogram med Inghilda Tapio.

Marianne Westholm svarar för Månadens Martinson februari 2013

Marianne Westholm har varit gymnasielärare i språk, liksom hennes make Rolf, som är född i Martinsonbygd med djupa rötter i Jämshögstrakten. I släkten fanns ett torp från tidigt 1800-tal, som Marianne och Rolf ägde under 25 år. Deras torp kom att bli en viktig samlingsplats för Martinsonvänner under sommarkurserna i Jämshög. Torpet låg inte så långt från Bommatorpet i Kullan, där Betty, Harry Martinsons mor föddes. 1998 miste de till sin stora sorg torpet genom en brand.

Marianne och Rolf Westholm lärde känna Ingegerd Bodner 1983 och fick en inbjudan 1984 till det första symposiet för bildande av Harry Martinson-sällskapet på Jämshögs folkhögskola. Sedan dess har de deltagit i sommarkurser, arbetat i kommittéarbete för Harry Martinson i skolan. Marianne Westholm var styrelseledamot i Harry Martinson-sällskapet 2002- 2006 och hon engagerade sig särskilt under jubileumsåret 2004, då hon initierade en mängd aktiviteter i Nordvästskåne; bl.a. föreställningar på Helsingborgs stadsteater, kulturartiklar i Helsingborgs Dagblad och hon höll föredrag på ett stort antal bibliotek i Skåne.

Marianne Westholm framhåller att Harry Martinson är en genuin klassiker, som man aldrig tröttnar på. Det finns alltid något nytt att finna i hans verk och Marianne Westholm lever oavbrutet med hans texter.

Rune Liljenrud

 

Presentation av Månadens Martinson, Mars 2012 ~ Bengt Bejmar

Bengt Bejmar ansvarar för Författarmuseet i Jämshög. Hans guidningar på museet och i bygden – i Martinsons fotspår – är alltid mycket inspirerande. Ett besök här är därför väl värt. Se mer nedan under februari 2011!

Presentation av Månadens Martinson, December 2011 ~ Carina Karlsson

Carina Karlsson ~ Åländsk poet och författare ~ tilldelades under maj 2011 Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne ”för ett mångsidigt författarskap i Harry Martinsons anda, som berör och från olika sammanhang öppnar frågeställningar med reflektion över nuets ansvar för natur, hav, miljö och mänsklig utsatthet”.

Carina Karlsson svarade under maj i år också för Månadens Martinson med dikten ”Ur skaparkamrar som stod djurens nära”, hämtad från diktsamlingen Längs ekots stigar (1978). Hon återkommer nu med en dikt för Månadens Martinson under december och har valt ”Inget skrämmande i berget, mitt barn”. Efter att först ha publicerats i Clarté, 1930 finns dikten i Modern lyrik, 1931 med titeln Övertalning. Den har översatts till engelska av Lars Nordström, med titeln Persuasion.

Den presentation av Carina Karlsson som här gjordes i maj, kan nu kompletteras med att dramatikern och översättaren Leif Olsson, som vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid på Brunnsviks folkhögskola 6-8 maj läste dikter av Carina Karlsson, nu har fört henne samman med en känd nigeriansk poet och författare Jumoke Verissimo.

Leif Olsson träffade Jumoke Verissimo då han var inbjuden att läsa Tomas Tranströmers dikter på den stora poesifestivalen i Struga, Makedonien för två år sedan. Hon var då där, tillsammans med 80 diktare från hela världen, som alla hade möjlighet att presentera sina dikter. Det var där som årets Nobelpristagare i litteratur Tomas Tranströmer, fick den stora internationella utmärkelsen Guldkransen vid en festival för några år sedan.

Jumoke Verissimo och Leif Olsson har efter poesifestivalen i Makedonien samarbetat om översättningar och planerar en poesiturné tillsammans i hennes hemland, bl a till Lagos. Leif Olsson har översatt henns dikter till svenska, t ex boken ”I am memory”. Då han under sin Ålandsturné våren 2011 träffade Carina Karlsson, årets Klockrikestipendiat, fick han idén att sammanföra de två via internet. Han fann en själarnas gemenskap. Jumoke Verissimo har därefter publicerat Carina Karlssons dikter, i första hand på websidan:. http://oniammemory.blogspot.com/. De båda författarna Carina Karlsson och Jumoke Verissimo fortsätter sin givande kontakt mellan två världsdelar.

 

 

Jumoke Verissimo, nigeriansk poet och författare, lanserar Klockrikestipendiaten Carina Karlssons dikter i Nigeria, efter förmedling av dramatikern och översättaren Leif Olsson.

Rune Liljenrud

 

Presentation av Månadens Martinson, september 2011 Åke WidfeldtHarry Martinson-sällskapets ordförande sedan årsmötet 2006. Han var tidigare sekreterare. Nedan anges ordförande, sekreterare och räntmästare sedan Sällskapet bildades 1984. Bengt Bejmaroch Johnny Karlsson har hjälpt till med förteckningen av ordförande, sekreterare och räntmästare. Finner någon att uppgifterna behöver kompletteras, är jag tacksam för besked om detta till runeliljenrud@hotmail.comHarry Martinson-sällskapets Ordförande:1984–1993 Ingvar Holm, 1993–2002 Ingegerd Bodner, 2002–2006 Bertil Palmqvist, 2006 – Åke Widfeldt

Harry Martinson-sällskapets Sekreterare:

1984–1985 Erland Alexandersson, 1986–2000 Ulf Redmo, 2001–2001 Kåge Bjarnehäll, 2002–2004 Solvig Oredsson , 2004–2006 Åke Widfeldt, 2006 – Rune Liljenrud

Harry Martinson-sällskapets Kassör/Skattemästare/Räntmästare

Titeln Räntmästare gäller fr o m årsmötet 2011-05-07 på Brunnsviks folkhögskola:

1984–1985 May Olsson, 1986–1992 Åke Olsson, 1993–1995 Judith Skörsemo, 1996–1997 Birger Johnson, 1997–2005 Göran Bäckstrand, 2006 – Johnny Karlsson

Åke Widfeldt och Johnny Karlsson i Klockrike 2009

”… för att få vägen åter lagd i sitt medvetande som ett förväntans band som löper genom deras sinne och psyke och utan vilket de inte kan leva. Trygga är de först när vägen åter ligger framför dem med sin oändliga förmåga att ljuga och lova. Bringande till frid i vandringen tar de den då vidare steg för steg under sina fötter, medan vägen som syn går in genom deras väsen av förväntan, inte som löfte efter löfte med tomrum emellan, men som ett oändligt löftesband som genomrinner dem hela livet. Vägen blir ett löftesflöde som strömmar in genom deras ögon och ut genom deras hälar…” ( VÄGEN TILL KLOCKRIKE, Ur kapitlet Luffaren Bolle )

Ordföranden Åke Widfeldt och Räntmästaren Johnny Karlsson är trogna medvandrare och goda ledsagare på Vägen till Klockrike, genom Harry Martinson-sällskapets tredagars årshögtider omkring Harrys födelsedag den 6 maj, genom olika temadagar, Biblioteks- och bokmässor, bokutgivningar (Tuvor och Gyro är på gång att nyutges), medlemstidningen Doris (Åke är redaktör) och inte minst genom de många programmen under Nässelfrossa, som ofta leder till Olofströms Bibliotek med Harry Martinson-samlingarna, till Näbbeboda skola, där fröet till Nobelpriset i litteratur såddes, till Alltidhults skola och till Författarmuseet i Jämshög, där Bengt Bejmar tar emot, kunnigt föreläser och visar. Harry Martinson-sällskapets omfattande verksamhet är inte minst ordföranden Åkes förtjänst och han har gåvan att entusiasmera andra till glädjefyllt medarbetarskap.

”En stor del av vårt ’vetande’ består av ytliga kunskaper som inte förankrats i tankevärlden eller vårt känsloliv”, varnar Ordföranden Åke nu i sin Månadens Martinson. Åke är alltid noga med fakta och i en tidigareMånadens Martinson varnar han, med Harry Martinson: Vi tar oss inte tid att besöka ”tankens kartotek” (Aniara, Sång 44)

Rune Liljenrud

 

Presentation av Månadens Martinson, augusti 2011 Lena Havland-Erlandson

Lena Havland-Erlandson tillhör sedan många år Harry Martinson-sällskapets styrelse och är fortfarande aktiv, även om hon vid årshögtiden på Brunnsviks folkhögskola 2011 valde att något träda tillbaka och i stället för ordinarie styrelseledamot, nu bli ersättare. Lena har varit styrelsens fasta förbindelse till Harry Martinson-sällskapets Stockholmsgrupp och hon har vid styrelsemöten rapporterat om Stockholmsgruppens arbete. Också i Harry Martinson-sällskapets medlemstidning Doris har Lena varit en uppskattad medarbetare och vi hoppas att fortsatt få räkna med hennes tjänster.

Lena Havland-Erlandson inleder sin Månadens Martinson för augusti månad med att påminna om Spektrum, den radikala tidskriften som grundades i Stockholm för 80 år sedan, år 1931 och som hennes far insåg det stora värdet av så att han också lät binda in Spektrum. När Karin Boye Sällskapet i år hade sin årshögtid i Stockholm den 19 mars, var professorn i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet Johan Svedjedal där och talade om ”Spektrum – Den svenska drömmen”. Drivande bakom Spektrum var den från Ryssland invandrade unge Josef Riwkin. Hans syster Anna kom att bli en världsberömd fotograf. Hela familjen Riwkin var en viktig del av trettiotalets svenska kulturliv. Riwkins porträtt av Harry Martinson där han tittar upp under lugg, pryder Spektrum 1932 som till största delen är tillägnad Harry Martinson med artiklar av bl a Karin Boye, Artur Lundkvist, Ivar-Lo Johansson, Gunnar Ekelöf och Eyvind Johnson.

Lena Havland-Erlandson skriver att hon för Månadens Martinson väljer ett par dikter, som talar till henne just nu med ”både mörker och ljus”. Denna dubbelhet berör Harry Martinson i ett samtal med Artur Lundkvist, som redovisas i Spektrum 1932, där han utvecklar sin inställning till surrealismen. Harry Martinson säger att surrealismen ”pekar mot fördjupning och syntetisering. För mig betyder surrealism att nattjaget ingår som beståndsdel i dagjaget, att man alltså gör rättvisa åt både natten och dagen, det mänskliga psykets två sidor.”

Lena Havland-Erlandsons textval för Månadens Martinson i augusti, som talar till henne just nu med ”både mörker och ljus”, ligger också nära det som Eyvind Johnson skriver i ”Brev om och brev till Harry Martinson”, som finns med i Spektrum 1932: ”Att din dikt samtidigt är försynt och stark. Den har klokhet och berusning. Du är hänsynslös och hänsynsfull. Livet kläds av, det blir naket och du ger det en ny dräkt. Det är poesins styrka inför de andra människorna: att kunna ge så, att kunna ge sig så.”

Harry Martinsons dikter ”Gå i båt” och ”Om sommaren” ur den postuma diktsamlingen Längs ekots stigar, med Georg Svenssons djupt berörande efterord, är det mycket värdefulla att få en påminnelse om, nu ”i mogenhetens klara år”.

Presentation av Månadens Martinson, juli 2011 Bengt af Klintberg.
Månadens Martinson för juli månad 2011, är ett utdrag från Bengt af Klintbergs föredrag 2011-05-07 i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid på Brunnsviks folkhögskola. Han är svensk etnolog, folklorist, författare och konstnär. Han fick professors namn år 2006.
 
Månadens Martinson för juli månad 2011, är ett utdrag från Bengt af Klintbergs föredrag 2011-05-07 i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid på Brunnsviks folkhögskola. Han är svensk etnolog, folklorist, författare och konstnär. Han fick professors namn år 2006.

Bengt af Klintberg har vänligen lämnat sitt medgivande till att hela föredraget ”Träd i Harry Martinsons och Werner Aspenströms diktning” får tryckas i vår medlemstidning Doris.

 

 

”En tid i juni står granskogarna salladsljusa”

Rune Liljenrud

 

Disa Lundgren

 

Presentation av Månadens Martinson, juni 2011 Disa Lundgren

Disa Lundgren har arbetat som svensklärare. Detta märks när hon har en text att arbeta med. Hennes språkkunskaper och känslan för ordvalör reagerar direkt på vad som är fel och rätt, vilket är en oerhört stor tillgång för alla som arbetar med ord. När Disa Lundgren har sett igenom en text, antingen det gäller protokoll eller längre texter, så är det en stor trygghet, att Disa Lundgren haft den under sin lupp. Då vet man vad som duger att presenteras. Disa Lundgren är lika läraren Staf i Näbbeboda skola, han som gav lärandets glädje med ord och som sådde fröet till Nobelpris i litteratur. Harry Martinson har skrivit mycket erkännande om sin lärare.

Harry Martinson var språkvårdare och språkförnyare. Han oroade sig för språket och hur det används. Detta kommer fram i Radioprogrammet Dagboken med Harry Martinson, den 28 december 1964:

”En torftigt skriven sak förde mig in på frågan hur vi använder vårt språk. Språket växer på något sätt som gräs, som blad och örter. Dess rikedom blir till slut så stor att man inte längre kan hantera allt. Men det finns där att ta till och det fortsätter att växa, vissna och växla. Språkets verklighet blir på så sätt mycket större än det krav på betydelse man hinner ställa. Trots detta nöjer sig de flesta med ett torftigt språk, ett begränsat och uttjatat ordförråd, som man lassar alla sina betydelsekrav på. Av det lilla ordförrådet begär man att det skall betyda allt. Följden blir en dubbel torftighet, ett språkligt armod med ord, som är utarmade och utsugna, men som ändå behålls och ideligen används på nytt, som om det inte fanns några andra ord. Många tror att det mesta av det rika språket har använts så mycket i det förgångna att man redan för länge sedan tröttnade på de flesta orden. I själva verket förhåller det sig alldeles tvärt om. Språkets rikedom har nästan aldrig tagits i anspråk ens till närmelsevis. Mycket av världens andliga elände beror på språktröghet och likgiltighet inför språkets möjligheter. Det mesta av språkets verklighet ligger oanvänt. I en materialistisk värld får tingen alltmer tala själv. Men hur talar de då de förs på tal? I förhållande till mängden av ting, handlingar och egenskaper är den språkliga uppsättningen för dagligt tal ett slags grottspråk, där grej och moj och grunka grymtas.”

Disa Lundgrens Månadens Martinson för juni månad ”Den lille lyssnaren”, är mycket i Harry Martinsons anda. Den bjuder transparens, som fördjupar och skapar nya textupplevelser.

Disa Lundgren tillhör Harry Martinson-sällskapets styrelse, är Sällskapets representant för Alltidhultsstipendier och hon är vice ordförande i Klockrikestipendiets jury. Disa Lundgren är nyligen vald till ordförande i Gustaf Hellström-sällskapet. I samband därmed gjordes av Kristianstadsbladet en intervju med henne om kultur och hon fick göra tre bokval. Hon valde: Sofi Oksanen: ”Utrensning”, Majgull Axelsson: ”Aprilhäxan” och, därför att hon är en stor lyrikläsare, valde hon också den åländska poeten och författaren Carina Karlsson: ”Blått avlägset nära”

Rune Liljenrud

 

 

Carina Carlsson

 

Presentation av Månadens Martinson, maj 2011

 

Carina Karlsson – Åländsk poet och författare – har tilldelats Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne för år 2011 ”för ett mångsidigt författarskap i Harry Martinsons anda, som berör och från olika sammanhang öppnar frågeställningar med reflektion över nuets ansvar för natur, hav, miljö och mänsklig utsatthet”.

 

Böcker av CARINA KARLSSON

 

Lisbeta, Per Skarps hustru, lyrik, 1996, eget förlag, ISBN 952-90-7459-X
Blått avlägset nära, diktsvit, ISBN 952-91-1829-5

tillsammans med konstnären Kjell Ekström på hans förlag, 2000
Åren ligger i drivor, dikter, ISBN 951-98915-X

tillsammans med grafikern Mari Stefansdotter, PQR-kultur, 2002
Kase, lyrik, Schildts, 2002, ISBN 951-50-1273-2
Stjärnorna har stuckit hål på himlen – berättelser och betraktelser

i urval 1987-2005, PQR-kultur, 2005, ISBN 952-99469-6-1
Svarta klasar, lyrik, Schildts, 2006 ISBN 951-50-1613-4

 

Sunds bibliotek 80 år, Biblioteks- och kulturnämnden i Sund, 2002

ISBN 952-91-5008-3

 

Hundra år i hästväg, fakta, Ålands Hästavelsförening, 2009

ISBN 978-952-92-6002-7

 

Bidrag av CARINA KARLSSON

 

I väntan på solen, Tidningen Må Bra´s skrivtävling, vinnande bidrag 1986

 

Ett hav för framtiden – ÖSTERSJÖFONDEN 20 ÅR, Östersjöfonden 2009

ISBN 978-952-92-5360-9

 

Förutom nyare dikter på Carina Karlssons blogg finns lyrik av henne i bl a

SANCT OLOF – Årsbok för kyrka och kultur på Åland: Trettondagsafton år 2000, Förbi, 2000, Mikaeli, 2000, Fadervik, 2004 (tonsatt av Knut Grüssner), Marskogen, 2004 (tonsatt av Knut Grüssner), En fråga, 2004 (illustrerad av Juha Pykäläinen ) och Mirakelvattnet, 2010

 

Översättningar av CARINA KARLSSON

 

Into the Blue, Poems from Åland by Carina Karlsson

Translated by Robin Young, I sPress, 2002

ISBN 0-9533897-3-1
Ice-Floe Solstice, 2000, 2005, 2006 och Ice Floe 2010, Poesi från norra halvklotet

 

Film med CARINA KARLSSON

 

Sommaren gick ur skogen, en film som Carinas förläggare Ben Johans låtit göra med Carinas texter ur Åren ligger i drivor och originalmusik av den åländska kompositören Ella Grüssner Cromwell-Morgan och Ulvens döttrar.

 

Rune Liljenrud

 

Staffan Annebäck

 

Presentation av Månadens Martinson, april 2011

 

Staffan Annebäck härstammar från Bergslagen. Han är uppvuxen i Ludvika och har ännu fäste där vid ett torp helt nära Brunnsviks folkhögskola, dit Harry Martinson-sällskapets årshögtid är förlagd under tiden 6-8 maj 2011. Staffan Annebäck har studerat främst i Göteborg. Han är läkare, psykiater och har arbetat som överläkare vid Västerviks sjukhus, men han läser inte enbart medicinsk facklitteratur utan är också skönlitterärt intresserad och väl bevandrad.

Staffan Annebäck deltog i Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög 2008, då diplomaten och före detta utrikesministern Jan Eliasson fick ta emot det nya Harry Martinsonpriset och med djup empati talade om internationellt hjälparbete. Samtidigt talade då de två unga gymnasieeleverna Harry Granqvist och Martin Söderström från Malmö Borgarskola, om varför vi ska läsa Harry Martinson i dag. Med stort engagemang för de existentiella frågorna tog de sina utgångspunkter i Harry Martinsons versepos Aniara ”Men det finns inget skydd mot människan” och den livsfilosofiska romanen Vägen till Klockrike.

 

Läkaren och psykiatern Staffan Annebäck tränger med sin analys av miljöerna i Nässlorna blomma djupt in i barndomsskildringens existentiella, etiska och relationsmässiga problem. Helt kort antyder han något av detta i sin kommentar till Månadens Martinson för april månad, när han just väljer texter ur Harry Martinsons Nässlorna blomma, som Bengt E. Anderson behandlar i sin djuplodande doktorsavhandling ”Att rannsaka en barndom”.

 

”…han hade ett metermått varmed han mätte fadern, ett fotmått varmed han mätte systrarna, ett decimetermått varmed han mätte drängarna, ett centimetermått varmed han mätte pigorna, ett millimetermått varmed han mätte kommunalbarn…”

 

Det är Wilhelm på Tollene gård som beskrivs så. ”Han var en tragisk och avskyvärd kria. Det var synd om honom. Han saknade värme”, fortsätter Harry Martinson i Nässlorna blomma.

 

”…bestod hon mest av bröst stora som de största höganäskrusen, en nederdel av en svullbulig mage, ett par kuddliknande länder, en katastrof av fysisk utvidgning, de väldiga men svaga benen nedtill instuckna i ett par flata säckvävstofflor uppbar ofantligheten. Endast håret var ännu en saga. Hon kunde ha lindat de två jätteflätorna omkring sig. Som två jätteålar ur urtidsfloden in i denna väldiga jättekropp satt småsinthetens näbbmus som konung på själens tron…”

 

Det är husbonden Pauls hustru Gunilla på Norda gård som framställs så, när Martin en dag får göra ett besök där för att något känna på hur det skulle kunna bli för kommunalbarnet på hans nästa viste, som får omdömet ”Norda var en hatfull gård. Det hade väl hänt något där någon gång.”

 

Rune Liljenrud

Ingemar Lönnbom

Presentation av Månadens Martinson, mars 2011

 

Myndigheten för boende och planeringsfrågor i Sverige är Boverket, som har hand om fysisk samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, bygg- och förvaltningsfrågor, bostadsfrågor samt statliga bostadsstöd i form av bidrag eller stöd till finansiering av bostäder. Boverket, som funnits i Karlskrona sedan 1989, bildades i juli 1988 när Planverket och Bostadsstyrelsen slogs ihop. Boverket lyder under regeringen och sorterar under Socialdepartementet. Cirka 200 personer arbetar på Boverket. En av dem är Ingemar Lönnbom, som där arbetar som stabschef och nu under mars månad 2011 svarar för Månadens Martinson och kommenterar frågan ”Hur översätter man Martinson?”

 

Ingemar Lönnbom tillhör Harry Martinson-sällskapets styrelse och har varit redaktör för Sällskapets medlemstidskrift Doris, där han fortfarande medverkar. Ingemar Lönnbom är en god tillgång i Sällskapets kontakt medmassmedia och som förmedlare av information över Sällskapetshemsida www.harrymartinson.org liksom bloggen http://harrymartinsonitiden.blogspot.com

 

Ingemar Lönnbom har producerat radioserier och givit ut böcker, bl a ”Från Danmarks vedbod till Sveriges trädgård – Blekingehistoria under 13.000 år” (2000), ”Blekinge” (2005) och medverkat med en artikel om Harry Martinson i ”Blekinge – Sveriges Trädgård” (2008). Boken inleds med ord av Harry Martinson:

 

”Låt Blekinge ha kvar sitt inlummade tidlösa behag, detta

att vara det landskap som står närmast den tidlösa stjärnan

och solskenet självt, paradoxens landskap och sagans: den

gröna kosmiska återvändsgränd varifrån minnet dock vägrar

att emigrera.”

 

Denna maning från Harry Martinson kan ses som ett signum för Ingemar Lönnbom, när han i sitt författarskap tar läsaren med till Blekinge, ”Sverige i miniatyr”.

 

Rune Liljenrud

 

Bengt Bejmar

Presentation av Månadens Martinson, februari 2011

Harry Martinson-sällskapets 25-årsfirande 2009 avslutades med en temadag: Näbbeboda akademi – Byskolan som födde en Nobelpristagare. I Näbbeboda skola gick Harry Martinson sitt fjärde skolår, åren 1914-1915 med Karl Johan Staaf som lärare (Stav i Harry Martinsons Nässlorna blomma). Temadagens arrangör var Harry Martinson-sällskapet i samarbete med Folkuniversitetet och Näbbeboda Intresseförening. Som avslutning på temadagen läste Bengt Bejmar, ledamot av Harry Martinson-sällskapets styrelse, dikten Skolsalen ur Harry Martinsons Längs ekots stigar. Till denna dikt återkommer Bengt nu i sitt val av Månadens Martinson för februari 2011.”Med goda kunskaper byggd på upptäcktens glädje vägleder Bengt och Ingmarie Bejmar oss besökare in i litteraturen
och den värld som beskrivs av bygdens stora författare. Tillsammans utstrålar de kunskap, trivsel och gemyt som gör
Författarmuseet till ett populärt utflyktsmål”.Så löd motiveringen när Bengt och Ingmarie tilldelades Olofström kommuns kulturpris. I prismotiveringen kan mycket väl ”Författarmuseet” kompletteras med ”Näbbeboda skola och Alltidhults skola.” Att få följa Bengt och Ingmarie vid besök i någon, eller helst alla tre Harry Martinsons skolor, ger en aning om hur Harry Martinsons legendariske lärare Stav kan ha varit!
Rune Liljenrud
Gunilla Aldén

Presentation av Månadens Martinson, januari 2011

Gunilla Aldén svarar för 2011 års första Månadens Martinson och hon väljer, i denna snörika januari månad, från Harry Martinsons förråd av vinterdikter.Gunilla Aldén är en välkänd profil från Biblioteket i Olofström och inte minst är hon en uppskattad kännare av allt intressant som finns där i
Harry Martinson-rummet. Samlingarna består till större delen av böcker från Harry Martinsons privata bibliotek, en donation av Martinsons
familj. Harry Martinsons egen samling rymmer närmare 2000 titlar, både skönlitteratur och facklitteratur. Mer än hälften av böckerna är
försedda med dedikationer från nästan alla 1900-talsförfattare.

I Harry Martinson-rummet finns en växande samling av allt som skrivits av och om Harry Martinson, såsom originalutgåvor, nyutgivningar,
antologier, biografier, översättningar, tidningar och tidskrifter m.m. Hela samlingen omfattar nästan 2500 titlar.
I Harry Martinson-rummet finns också konst med anknytning till Harry Martinson, t ex ”Giv doft i blomma” av Bror Hjort och en replik av Harry Martinsons
Nobeldiplom, gjort av Gunnar Brusewitz. Gunilla Aldén har gjort en värdefull sammanställning av översättningar, som gjorts av Harry
Martinsons böcker. Denna finns tillgänglig på Olofström Biblioteks hemsida.

Gunilla Aldén möter vi också i Holje Bokhandel och Antikvariat i Olofström, där hon hjälper besökare med sin goda kännedom om böcker
men också om skivor, affischer, notblad, tidningar m.m. Gunilla är en värdefull tillgång vid Harry Martinson-sällskapets årshögtider och
andra samlingar, då hon gärna betjänar besökare med sitt stora bokliga kunnande.

Rune Liljenrud

Göte Sundberg

Presentation av Månadens Martinson, december 2010

Göte Sundberg – Åländsk Martinsonkännare, sjökapten och välkänd kulturarbetare – svarar för Månadens Martinson, december månad 2010 och han tar oss med till Dover och Engelska kanalen med Harry Martinsons Kap Farväl!
Göte Sundberg gick till sjöss som jungman 1946 och avlade sjökaptensexamen 1955. Åren 1965-80 var han rektor för Ålands sjömansskola och 1980-93 var han chef för Ålands sjöfartsmuseum. Göte har ett eget stort författarskap, bl a om åländsk sjöfart, ”Från den vida oceanen”, 2002. Nyligen har han läst korrektur för en bok, som han skrivit om byn Skarpnåtö. De byggde tre fartyg där och det är dem han har behandlat. Göte har fått i uppdrag att skriva en 50-års historik för Ålands sjömansskola, där han var rektor i femton år. Den boken vill man ha i hand medio av april 2011. Schildts Förlag i Helsingfors har lovat att Götes bok om en skeppsbyggmästare och hans femton fartyg skall komma ut mars 2011.
Göte Sundberg har under 16 år varit medlem av Ålands landsting och under 28 år har han tillhört Mariehamns stadsfullmäktige. Göte Sundberg utsågs till hedersmedlem i Harry Martinson-sällskapet vid årshögtid på Åland 2007, som blev en stor framgång tack vare Götes engagerade insatser.Rune Liljenrud

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *