Cikadan förebådade Aniara!

Text: Göran Bäckstrand

Harry Martinsons Aniara tycker många av oss lever ett ”ett eget liv” och är på nytt särskilt aktuell dessa tider. I Cikada publicerades de första 29 sångerna. Cikadapriset vill ge en möjlighet att Martinsons litteratur – och inte bara Aniara med sin omedelbara anknytning till katastroferna i Japan – uppmärksammas mer i Östasien. Hans poesi borde kunna nå en läsekrets som troligtvis bär på samma känslighet för livets flyktighet och en särskild vördnad för naturens spröda tillvaro.


Cikadapriset har med initiativtagaren Lars Vargös på så många sätt starka drivkrafter har alltsedan jubileumsåret 2004 kunnat delas ut 10 gånger till poeter från dessa länder, som alla visat att de ”värnar livets okränkbarhet”. Prisets namn anknyter till att ljudet av cikador eventuellt är det första tecken på livs som uppkommer efter en destruktiv nukleär explosion.


2017 års pris mottog den vietnamesiska poeten Mai Van Phan den 1 december i Hanois ”Litteraturtempel” och priset fick ett stort genomslag i den nationella pressen.  Även detta år åtföljdes prissumman av en keramisk pjäs av den svenska konstnären Gunilla Sundström. Bokförlaget Tranan har omgående 2017 publicerat en antologi med en översättning av hans dikter: Höstens hastighet.


Tranan uppmärksammade 2017 den förste pristagaren So Sakon från Japan med att ge ut hans dikter i den nu inledda Cikadaserien: Ryggsim mot dödsriket. Denna antologi recenserades i tidskriften Karavan nr 2/1917.

2017 års pris mottog den vietnamesiska poeten Mai Van Phan. Foto: Lars Vargö

Foto: Lars Vargö

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *