Hiroshimadagen 6 augusti 2019

Text: Åke Widfeldt

Den 16 juli 2019 genomförde HANWA (Hiroshima Alliance for Nuclear Weapons Abolition) en ljusmanifestation framför Atombombsdomen i Hiroshima för att fira tvåårsminnet av det kärnvapenförbud som FN proklamerade 2017. Man vill också att förbudet ska träda i kraft omedelbart. För att detta ska ske krävs att 50 stater ratificerar avtalet. Hittills har bara 24 länder gjort det. Tyvärr har den svenska regeringen sagt nej till en ratificering.

Redan tidigt insåg Harry Martinson de ödesdigra konsekvenser för vårt jordklot som ett atomvapenkrig innebär och i Aniara gav han dem en litterär tolkning på ett sätt som fängslar oss än i dag. Hans skildringar av de fasor som hemsökte hiroshimaborna upplevs som ett skriande varningsrop även av vår generation. I en intervju säger Martinson: ”Aniara handlar om vår tid och det hot som svävar över oss alla och om den moderna människans situation sedan hon släppt all samhörighetskänsla med och allt ansvar inför kosmos”.

Ett kärnvapenförbud visar att vi börjat känna just detta ”ansvar inför kosmos”, och Harry Martinson-sällskapet uppmanade därför 2017 våra politiker att skriva under avtalet om förbud mot kärnvapen och sedan ratificera det. Tyvärr har Sveriges politiska ledning inte följt vårt och många andra organisationers råd. Globalt fortsätter emellertid ICAN, som fick Nobels fredspris 2017, sin omfattande kampanj för ett kärnvapenförbud. En rad länder är nu snart beredda att ratificera avtalet. Och världen över kommer Hiroshimadagens budskap år 2019 att kännetecknas av ett växande krav på att kärnvapnen ska förbjudas.

Några arrangemang på Hiroshimadagen 2019

Stockholm• Välkommen till Storkyrkan kl. 17.00 för en kväll med tal och musik. Årets anti-atombombsdiplom delas ut.
Göteborg• Vi uppmärksammar den 74:e årsdagen efter atombomben över Hiroshima i Vasaparken 18.30 Minneshögtid i Fredslunden. Mötesledare: Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson. Huvudtalare: Felicia Johansson, ordf. i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Efter minneshögtiden Kaffeservering i Vasa församlingshem 20.00 Andakt i Vasakyrkan med klockringning. Efter mötet ljusceremoni vid Lejontrappan, Brunnsparken kl 21.00 om vädret tillåter. Arrangörer: Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fredsamt övriga till Fredsam anslutna organisationer
Örebro• Utställning 6-19 augusti i S:t Nicolai kyrka: Har vi glömt Hiroshima? Utställningen invigs 6 augusti kl. 9. Minnesstund och musik med Marie-Anne Gustafson, präst och Nils Fritzson, musiker. Marianne Freyne-Lindhagen, konstnär och ordförande i Svenska Freds Örebro, inviger sin utställning och förmedlar röster från Hiroshimakatastrofens offer. Arrangörer: Svenska Freds, Svenska kyrkan. Ceremoni i Slottsparken kl. 21.30.
Växjö• Plats: Vattentorget Datum: Tisdag 6 aug 2019 kl. 19.30 – 22 En kväll mot kärnvapen på årsdagen av bomben i Hiroshima. Monica Braw talar om sin bok Jorden är vårt hem om Edita Morris. Musik, poesi och tal mot kärnvapen. När mörkret faller sätter vi ljusbåtar i Växjösjön. Prova på origami – Vik en trana eller en båt.
Ulricehamn• Tisdagen den 6/8 tänder vi ett ljus på Järnvägstorget till minne av alla offer för den första atombomben som fälldes över Hiroshima. Kom och besök oss under dagen. Arrangör: Svenska Freds Ulricehamn.
Lund• I Domkyrkan uppmärksammar vi Hiroshimadagen i morgonens mässa kl. 8 i Dopkapellet med bön för fred. I mässan talar fredsforskare Jan Öberg med tema Kärnvapnens filosofi. Mellan den 6 och 9 augusti visas en utställning med information om kärnvapen i södra sidoskeppet.
Samarrangemang med Svenska Freds Lund- Malmö.
Kristianstad• 6 augusti kl 18.30, Regionmuseet, FN-förbundet och många andra organisationer kampanjar nu för att Sverige ska skriva under det förbud mot kärnvapen som FNs medlemsländer beslutade om 2017. FN-förbundets sakkunnige på området Jens Petersson föreläser och Svenska Freds Elisabeth och Emilia Mühlhäuser medverkar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *