Minnesord Åke Widfeldt

Två av Åke Widfeldts styrelsekollegor tecknar här en bild av sin vän och arbetskamrat.

En ung Åke Widfeldt.

Till minne

Åke Widfeldt, Tranemo, har avlidit några  månader innan han skulle ha blivit 88 år. Han föddes i Karlskrona. Hans närmaste är hustrun Tora och 3 söner med familjer.

Efter studier i Lund och Göteborg blev Åke högstadie-gymnasielärare i Tranemo, som blev hans livsgärning. Vid sidan av yrket hade han breda musik- och litteraturintressen och var under dryga 20 år körledare för Tranemo-kören och Kinds kammarkör. Han påbörjade doktorandstudier i freds- och konfliktforskning i Göteborg, som avbröts när han blev ordförande i Harry Martinson-sällskapet.

Den blekingska bakgrunden gjorde att han på olika uttryckte ett starkt engagemang i ett ständigt aktuellt författarskap. Doktorandstudierna gjorde honom särskilt lyhörd för Martinsons Aniara med sitt budskap att varna för följderna av ett kärnvapenkrig. Med Martinsons verk i handen deltog Åke i otaliga samtal rörande vikten av nedrustning och den under senare år aktuella FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Hans intresse för musik ledde till många kompositörer som inspirerats av Martinsons lyrik och till olika arrangemang i Martinsons-sällskapets regi. Åkes djupa kunskaper i författarens liv och verk gjorde honom till en till en omtyckt och respekterad ordförande i sällskapet.

Göran Bäckstrand och Semir Susic

fd vice ordf och fd ordf

Harry Martinson-sällskapet

1 comment for “Minnesord Åke Widfeldt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *