Nyhetsarkiv

Premiär för Gyro på Bokmässan!
En trave alldeles färska böcker - Harry martinsons Gyro.

(publicerad september 2012) Årsbok för år 2012 blir en helt ny upplaga av Gyro, Martinsons märkliga essäbok som kom till på 1940-talet, men sedan inte kom i tryck förrän 1986. Den är sedan länge slut i bokhandeln. Dagen före Bokmässans öppnande kom den nya upplagan rykande färsk ur tryckpressarna. Omslaget är formgivet av författarens dotter Eva Martinson. Nya texter av bland andra professorn i teoretisk fysik, Ulf Danielsson beledsagar Martinsons text.

 
Gyro är kanske mest känt för ett av författarens mest älskade citat: ”Det är ont om jordklot”. Gyro kommer alla medlemmar till del i samband med årets sista utskick i november månad.
 
Nobelpristagaren Mo Yan i Martinsons krets
Foto: Göran Bäckstrand.

Det är ett märkligt sammanträffande att samma år som författaren Mo Yan, verksam i Kina, får 2012 års Nobelpris i litteratur, publicerades i maj den första översättningen av ett verk av Harry Martinson. Mo Yan var dessutom närvarande i Shanghai på Fudan-universitetets Nordiska center, där det kinesiska förlaget arrangerade en presentation av Aniara. Harry Martinson-sällskapets mångårige styrelseledamot Göran Bäckstrand var med då Mo Yan berättade om hur han som kinesisk författare ser på Martinson och på Aniara.Läs mera här!

———————————————————-
Aniaradagen den 12 oktober 2012
Läs här .
———————————
Sällskapet på Bok- och biblioteksmässan
i Göteborg 2012

Mässan pågick mellan 27 och 30 september, sällskapet framträdde på DELS-scenen med ett program per dag. En del av våra aktiviteter omtalas på sällskapets Facebook-sida. 16 nya medlemmar skrev in sig i sällskapet. En nyhet för året var att sällskapet bjöd in ett antal studerande med litterära intressen till Bokmässan och gemenskapen i mässmontern.

 

Torsdagen, första dagen på Bokmässan år 2012 höll Harry Martinson-sällskapets räntmästare Johnny Karlsson ett uppskattat föredrag om intressanta dedikationer i böcker som skänkts till Harry Martinson.

Klicka på bilden för att se en video från Johnny Karlssons föredrag!

 

Fredagen den 28 september genomfördes ett estradsamtal mellan Paulina Helgeson, Agneta Pleijel under rubriken Harry, Moa och herrarna Bonnier. Det handlade förstås om förra årets årsbok och den dramatik som där beskrivs.

 

 

Lördag 29 september framträdde professorn i teoretisk fysik, Ulf Danielsson, under rubrikenMartinsons GYRO i nytryck. Han berättade personligt om hur Harry Martinson har imponerat på honom genom sitt sätt att försöka förklara vetenskap.

 

Klicka på bilden för att se video.

 

Söndag 30 september fick vi försmak av en kommande CD-skiva med Martin Bagge vilken får namn efter en martinsondikt – Sång till kristallfågeln. Det skedde i ett samtal mellan Martin Bagge och Åke Widfeldt.

 

Klicka på bilden för att se video!

 

——————————————

Augustpristagaren Tomas Bannerhed
har vistats som stipendiat i Alltidhults skola i sommar och tagit djupa intryck. Läs här hans fina skildring av upplevelserna i Harrys närhet.
 
———————————————————-
Konstnären Enrique Martínez Celaya
har debuterat i Sverige med en stor utställning på Galleri Andersson/Sandström, Hudiksvallsgatan 6, Stockholm.Martínez Celaya har i sitt arbete inspirerats starkt av författaren Harry Martinson.
Läs Ingemar Sallnäs rapport här
——————————————

Hiroshimadagen den 6 augustiSe http://harrymartinsonitiden.blogspot.se/2012/08/sa-vande-vinden-sig.html

Den värld lille Harry längtade till kom till Nebbeboda-akademin

(Publicerat 25 juni) Måndagens seminarium om att översätta Harry Martinson,

”Över stock och sten i översättandets snårskog” innebar att den stora vida värld som den lille Harry längtade till och som hans skollärare Stav så vältaligt beskrev, äntligen kom till skolhuset i Nebbeboda.

Frågan är om det någonsin, någonstans, har samlats en så kvalificerad grupp personer med kunskap om vad det innebär att översätta Harry Martinson till olika språk. Underrubriken var ”Nebbeboda akademi”, och det hela formade sig till ett seminarium med överraskande många aspekter på översättandets konst.

Maiping Chen, som har översatt Aniara till mandarin, berättade lågmält och humoristiskt om inte bara Aniara-översättningen utan om sitt liv med Martinson och litteraturen. Brita Green, kunde auktoritativt jämföra olika översättningar till engelska. Dorotea Liebel, kunde från en tysk-svensk utgångspunkt resonera kring Martinsons nybildningar av ord. Ann-Marie Vinde jämförde hur samma översatta stycke kan variera. Tobias Theander, som haft en avgörande roll i översättningen av Aniara till vietnamesiska visade med sina exempel från den färdiga texten på olika svårigheter att överföra nordiska egenheter till ett tropiskt klimat.

Göran Bäckstrand gav ett antal exempel på hur olika det kan gå till när en svensk författare översätts och Johnny Karlsson gav några korta exempel på olika Martinsonöversättningar. Allan Lundberg, skriftställare, idag 90 år gammal, publicerade 2011 en essä i tidskriften Horisont med titeln “Aniara översatt”. Stor bredd i kunskap och erfarenheter, alltså. Så blev också den avslutande diskussionen så spännande att man drog över tiden. Folkuniversitetet tillsammans med Harry Martinson-sällskapet stod bakom arrangemanget, som är en del av Nässelfrossan

Se programmet här

 

Aniara i Kina och Vietnam – bild- och textrapport

Nu är Harry Martinson och Aniara introducerad i Kina! Fudan University, Shanghai inrymmer Nordic Centre som är ett samarbete mellan flera skandinaviska universitet. Där genomfördes häromdagen en ceremoni och anordnades en utställning med anledning av att Aniara nu finns översatt och utgiven på kinesiska.
Översättaren Maiping Chen berättade om arbetet med att översätta Aniara.

En av deltagarna i arrangemangen i Kina, Göran Bäckstand, berättar att han fick nöjet att överlämna ett Nobel-diplom (en replik av det diplom som Harry Martinson erhöll 1974) till utgivaren och som en symbolisk gåva till Nordic Centres ledning en trädplanta, en kastanj, som kom från Krokås, Listerlandet, Blekinge. Ett stycke ur Aniara lästes av av Harriet Martinson till toner av Kleerups musik till Aniara.
(Läs mera på en egen sida om högtidligheterna i Kina!)
Blekinge läns tidning hade den 16 maj en artikel om den förestående lanseringen av Aniara översatt till kinesiska. Göran Bäckstrand, som närvarade vid evenemang i Kina och Vietnam intervjuas i artikeln.
 
Martinson i Kina

Göran Bäckstrand:

Kulturutbyte på hög nivå

 

Bild: Mo Yan, Maiping Chen och Harriet Martinson under en måltid vid lanseringen av Aniara i Kina, maj 2012.

(Publicerat 12 oktober 2012) Det är ett märkligt sammanträffande att samma år som författaren Mo Yan, verksam i Kina, får 2012 års Nobelpris i litteratur, publicerades i maj den första översättningen av ett verk av Harry Martinson. Mo Yan var dessutom närvarande i Shanghai på Fudan-universitetets Nordiska center, där det kinesiska förlaget arrangerade en presentation av Aniara.

 

Efter att översättaren Maiping Chen beskrivit sitt arbete med Martinsons diktverk framträdde också Mo Yan och berättade hur Aniara uppfattas av en kinesisk författare.

Mo Yan uttryckte att Aniaras storhet ligger i att Martinsons varningar och den smärta han kände ännu har en praktisk innebörd i dagens värld. Boken är gränsöverskridande och tillhör alla folk. Detta innebär att vi måste bestämma oss för att med alla medel tillsammans värna mänsklighetens gemensamma hem.

 

Den svåra frågan om han skulle vilja få Nobelpriset besvarade han med: om jag bejakar detta blir jag klandrad för att jag skriver bara för att få priset; om jag säger nej anses jag var en hycklare. Därför säger jag att jag bryr mig mycket om Nobelpriset och likaså om pristagarnas verk. Jag studerar hårt och skriver allvarligt.

 

Bland kommentarerna till Mo Yans liv och verk finner man flera paralleller till Harry Martinson såsom uppväxten på landet, kort skolgång och hur denna barndomsmiljö blir ett starkt inslag i bådas verk. Ebba Witt-Brattström menar att Mo Yan påminner om våra svenska arbetarförfattare, särskilt Moa och Harry Martinson samt Ivar-Lo Johansson.

 

Alan Asaid, översättare och frilansskribent, gör i Svenska Dagbladets understreckare den 11 oktober en genomgång av Svenska Akademiens prismotiveringar genom alla år. Hans favorit är motiveringen av Harry Martinson-priset 1974 därför att den enligt honom ”lyckas frappera med sin rent litterära kvalitet, sin lyriska konkretion som så kongenialt rymmer essensen av Martinsons verk från grästuvan till Aniara –för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos… Där är en klang som står sig”.

 

Gemenskapen mellan Mo Yan och Martinson är: att se det stora i det lilla. Mo Yan, som i beskrivningen av sin hemby Gaomi läser in hela det väldiga Kina så som Martinson upplevde kosmos i livet på gårdarna i Jämshögs socken. Detta upplevde jag själv starkt i somras vid läsningen av Ximen Nao och hans sju liv.

 

Vi får nu goda skäl till att återigen notera hur Martinsons verk ofta uttrycker ett engagemang för kinesisk och japansk kultur. Stadsteaterns tolkning av Aniara med Kleerups musik, Carl-Axel Dominques musikaltolkning eller Helge Skoogs föreställning med Gunnar Edander kan kanske så småningom finna en publik i Kina. Nya förutsättningar bör nu finnas för att uppföra Tre Knivar från Wei i Kina. Maiping Chen översatte nämligen dramat till kinesiska i samband med Dramatens föreställning i Stockholm 2004!

 

 

 
 

Aniaraöversättningen lanserades i Kina
(Uppdaterat 29 maj 2012) Nu har Harry Martinson högtidligen introducerats i Kina. I en alldeles ny, modern översättning och i en vacker volym, finns nu Aniara tillgänglig i landet som både är en kulturens vagga med uråldriga anor och ett nutida ekonomiskt under. Den gångna helgen inleddes introduktionen på det kanske mest skandinavisk-kulturella som finns på kinesisk mark, nämligen Nordic Centre i Fudan Universitet, Shanghai.
Bland dem som nu gästade Kina som deltagare i en svensk ”Martinsondelegation” fanns författarens båda döttrar, Eva och Harriet samt naturligtvis översättaren Maiping Chen. Göran Bäckstrand, som deltagit i förarbetet och också deltog i resan till Kina, berättar att campusen ligger en bit från Shanghais centrum.
Nordic Centre är ett samarbete mellan flera skandinaviska universitet och leds av en finsk forskare med kinesisk utrikespolitik som specialitet. Centret lär ut skandinaviska språk och den ”martinsonska” delegationen träffade två kvinnliga professorer, en på danska och en på svenska (från Linnéuniversitetet).
Berättade om översättningen
Den 18 maj presenterades Harry Martinson och Aniara i en förläsningssal med ca 80 deltagare. Där fanns en utställning med arrangerade böcker och en del bilder, bland annat från den senaste Aniaraföreställningen på Stockholms Stadsteater.
Det nordiska centrets chef hälsade välkommen varefter den svenske generalkonsuln i Shanghai, Bengt Johansson, gratulerade centret till samarbetet med det kinesiska förlaget. Generaldirektören för Shanghai Century Literature Publishing Company talade om boken i allmänna termer och följdes av Maiping Chen som gav en mer detaljerad genomgång av arbetet med att översätta Aniara.
Uppläsning till Kleerups musik
Göran Bäckstrand berättade om Martinsons liv och författarskap samt tackade förlaget och centret med att till var och en överlämna en kopia av Martinsons Nobeldiplom från 1974, som Gunnar Brusewitz utförde. Som en symbolisk gåva överlämnades till direktören för Nordic Centre ett träd från Martinsons barndomslandskap, en kastanj från Krokås, Listerlandet, Blekinge. Direktören lovade att ta hand om trädet och plantera den på Campus och vakta det som HM:s träd! Sedan följde en uppläsning ur Aniara av Harriet Martinson, till musik av Andreas Kleerup.
Den välkände kinesisk författaren Mr Mo Yan talade därefter och ceremonin avslutades.
Kinesiskt medieintresse
TV och radio rapporterade från ceremonin samma kväll med flera bilder och intervju med generalkonsuln och Harriet Martinson.
Deltagarna var en blandning av studenter, professorer och inbjudna.
LItterär afton
På lördagkvällen deltog ”Martinsondelegationen” vid en litterär kväll i en stor bokhandel, en stor butik som kan liknas vid den svenska Akademibokhandeln – fast avsevärt större. Återigen fanns det omkring 60 personer. Det hela direktsändes av en lokal radiostation. Maiping Chen, Harriet Martinson och Göran Bäckstrand ombads att delta. De läste ur Aniara och blev under ett två timmar långt program också ombedda av programledaren att svara på frågor från henne och från publiken. Maiping Chen fick här huvudrollen och talade om Aniara. Anna Gustafsson Chen – Maipings fru – fick frågan varför det inte finns några kinesiska poeter som har fått Nobelpriset! Vi var alla imponerade av mycket den fina stämningen i publiken och imponerades av deras kunskaper, noterar Göran Bäckstrand och avslutar: ”Jag försäkrar er att vi var ganska utmattade när showen var över.”
Fredagen den 25 maj överlämnade Göran Bäckstrand exemplar av boken till Stockholms stadsbibliotek och till Kungliga Biblioteket. Ett exemplar överlämnas också till Nobelbiblioteket, Carolina Rediviva och till Martinsons barndomstrakt.
Nedan visar vi några bilder från Shanghai förmedlade av Göran Bäckstrand via Ingemar Lönnbom (lonnbom@hotmail.com):
Bilden med fyra personer visar översättaren Maiping Chen, Eva Martinson, Harriet Martinson och den kinesiska förläggaren Eve Lin. Den lilla bilden visar Maiping Chen, Göran Bäckstrand och Harriet Martinson vid den litteraturafton som genomfördes i en stor bokhandel i Shanghai.

 
 
 
 
 
 
Läs i bloggen om Majdagarna!
Harry Martinson-sällskapets mångårige sekreterare och flitigaste bloggare, Rune Liljenrud, har nu författat blogginlägg som bland annat beskriver några av höjdpunkterna under årets majdagar. Läs och njut!
 
 
Musiken från Stockholms stadsteaters föreställning Aniara från 2010 finns nu på CD. 18 spår med musik av Andreas Kleerup och Carl Bagge framförd av bland andra Helen Sjöholm, Sven Wollter och Dan Ekborg släpptes ut på marknaden i början av maj. En utförlig recension är planerad till Doris nr 22.

 

 
 
Majdagarna lever kvar: Se direktsändningen i efterhand!
 

(skrivet den 14 maj) Du som inte hade möjlighet att följa Majdagarna på plats i Jämshög kan följa dem här på sällskapets hemsida och via våra kanaler på Bambuser och Youtube. Du kan exempelvis titta på och lyssna till professor Göran Bexells föredrag ”Harry Martinson och etiken” eller lyssna på första klippet: fredagskvällens samtal mellan Staffan Börjesson och Lennart Nilsson. (Youtube) Men också följa lördagens program på Harry Martinson-sällskapets direktsändningskanal på Bambuser.

 

Lördagens program är uppdelat i fyra delar, två från förmiddagen och två från eftermiddagen. Klicka här påvårt eget kontopå webbtjänsten Bambuser. Tekniken är enkel, därför är bild- och ljudkvalitet inte alltid den bästa. Nya versioner av programmet, med bättre bildkvalitet kommer senare på Youtube.

 

Martinson-succé på Stockholms stadsbibliotek

 
 
Nästan 200 personer kom till invigningen av Se Harry Martinson på Stockholms stadsbibliotek den 31 mars och över 100 personer till Staffan Söderbloms föreläsning den 10 april Läs mer här !
 
 
 
————————————
 
Pressmeddelande 2012-03-28

Donation bakom ungdomssatsning av Martinson-sällskapet

En av Harry Martinson-sällskapets medlemmar, Gunnar Andersson, har tillsammans med sin nyligen avlidna maka Ingegerd skänkt en rejäl summa pengar till sällskapet. Gåvan ska användas till en ungdomssatsning och har bland annat gjort det möjligt för sällskapet att utlysa en pristävling, vars förutsättningar kommer att meddelas senare i vår.

Se hela pressmeddelandet!

Årshögtiden i Jämshög den 4 – 6 maj 2012

Årshögtiden firades med bl a utdelning av Harry Martinson-priset. På söndagen (6/5) följde vi den förväntansfulle skeppsgossen Harry i spåren och gör en utflykt till Karlskrona.

• Se program här .

——————————————————

Alltidhult-stipendiater 2012

Stipendiet innebär en tids kostnadsfri vistelse i lärarbostaden i Alltidhult, och det delas ut till utövande konstnärer. Det är tredje gången stipendiet delas ut.

 

Period 12/5 – 26/5 Victor Andersson, Huddinge, ung novellist. Läs hans blogg.

30/6 – 14/7 Mari-Sofi Lorantz, Upplands Väsby, kolteckningar, pasteller, kinesiskt tuschmåleri – fadern var lärare i Näbbeboda

14/7 – 28/7 Tomas Bannerhed, Stockholm, Augustpristagare 2011, författare till Korparna;

Katinka Andersson, Stockholm, bildkonstnär som gjort sig känd genom naturfotografier som är iscensättningar av fantasier, gärna med folktrons väsen som inspiration.

28/7 -11/8 Marie Ulfsdotter, Göteborg, författare; (Läs en novell av henne).

Helen Dahlman, Göteborg, textilkonstnär. Hemsida.

11/8 – 25/8 Mikael Gustafsson, Hästveda, fotograf och skribent, arbetar som bildlärare i Olofström, har i uppdrag att göra en bildalmanacka att delas ut till alla hushåll i Olofström 2013 med temat Kulturpersonligheter i Olofström

 

 

 

Bokmässan i Göteborg

Glimtar från 2011 års bokmässa

•To 22 sep kl. 14.30 – 14.45 (De Litterära sällskapens scen)

Paulina Helgeson, Johan Svedjedal:

Den nya människan.

Om Spektrum och Harry Martinson

YouTube-video

 

 

•Lö 24 sep kl. 11.00 – 11.15 (DELS-scenen)

Åke Widfeldt:

Atom-Noak – Martinson och ingenjörerna på ASEA

 

 

• Sö 25 sep kl. 13.30 – 13.45

Stefan Edman:

”Granarnas nattvard” – Martinsons Tuvor i ny utgåva

 

Harry Martinsons diktsamling Tuvor kom alltså i en ny utgåva lagom till bokmässan. Stefan Edman har skrivit förordet och han framträdde dessutom tillsammans med Johnny Karlsson på ett seminarium om Tuvor söndagen den 25/9 kl 10.30 – 10.50:

”Snigeln i katrinplommonsrock, koltrastens tal om vapenstillestånd, granarnas nattvard med månen som oblat. Ingen kunde som Harry Martinson finna ord för både det sköna och det bisarra i naturen. Presentatörer: Stefan Edman, författare och Johnny Karlsson, bokhandlare”

Stefan Edman och Johnny Karlsson

  Mer information om bokmässan hittar du på http://www.bok-bibliotek.se/

 
Nässelfrossa 2011

Se bildsvit från Nebbeboda

Under de första dagarna av 2011 års Nässelfrossa spelade Martin Bagge och hans musikervänner in delar av en ny skiva med tonsättningar av Martinsons texter. Skivan kommer att bli klar 2012. Inspelningen och miljön i Nebbeboda dokumenterades av fotograf Urban Jörén. Se hans bildsvit här:
http://urbanpicture.com/galleri/Nabbebodaskola/

————————————————

Damen i väntsalen

är en teaterpjäs om Margaret Eliza Kjellberg som den 15-årige Harry Martinson träffade på Jonsereds station. Den är skriven av Pamela Jaskoviak på initiativ av vår medlem Alf Elmberg och hade premiär i Göteborg 2004. Nu har den satts upp i Helsingborg där man sommaren 2011 gav 22 föreställningar med premiär den 1 juli. Medverkande: Gunilla Poppe och Annika Kofoed. Mia Poppe är regissör. Se även http://hd.se/noje/2011/05/29/sommarteater-pa-poppes-gard/

Läs Björn Gunnarssons recension här:
 
 
Ny bok om dramatikern Martinson
Carlssons bokförlag inbjöd i samarbete med ABF och Harry Martinson-sällskapets Stockholmssektion till en presentation av en av de mindre uppmärksammade sidorna i Harry Martinsons mångsidiga författarskap. Margareta Wirmark berättade på ABF/Stockholm, Sveavägen 41 den 25 maj 2011 klockan 16-17.30 om dramatikern Harry Martinson och sin nya bok ”Giv doft i blomma”. Se här
 

 Nytryck av TUVORNytryckningen av Harry Martinsons diktsamling Tuvor (1973) är nu klar. Boken kan rekvireras från vårt kansli i Jämshög och kostar 70 kr inkl. frakt (125 kr för 2 ex). Sätt in pengar på Harry Martinson-sällskapets bankgiro 5662-5890. Skriv ”Tuvor” på talongen.

 

Ingegerd Bodner Granberghar avlidit

Mitt under Harry Martinson-sällskapets Årshögtid i Brunnsvik 2011 tillkännagavs på lördagskvällen den 7 maj att sällskapets mångåriga ordförande, Ingegerd Bodner Granberg har gått bort.

Ingegerd var en person som i allt hon gjorde andades kultur, hon delade generöst med sig av kunnande och gestaltningsförmåga och arbetade outtröttligt för det hon trodde på. Bland hennes insatser kan nämnas att hon startade Husmansteatern som sedan blev Blekingeteatern, hon gjorde en stor mängd radioprogram och ledde Harry Martinson-sällskapet åren 1993-2002.

I sitt engagemang och sin ständiga strävan till hög kvalitet kombinerad med lättillgänglighet i alla de kulturella sammanhang där hon arbetade var hon ett stort föredöme.

Ingegerd Bodner Granberg gick bort den 1 maj 2011. Hon jordfästes i Broby den 20 maj.

 

Ny chans att uppleva Majdagarna – via video

 Kunde du inte vara med under Årshögtiden? Nu får du en ny chans: vi har spelat in hela programmet så att du kan titta i efterhand här på internet. Klicka här.

 Harry Martinson-sällskapets årshögtid 2011 förlades till Brunnsviks folkhögskola strax utanför Ludvika.

 Läs Rune Liljenruds artiklar inför årsmötet på vår blogg!

 

– Läs om ännu ett litterärt knytkalas i Stockholmsområdet – mars 2011


 

Två Aniarauppsatser

Vi presenterar här två aktuella kandidatuppsatser i litteraturhistoria med anknytning till Aniara.

Den första heter ”Meningen med livet – en ekokritisk studie av natur, civilisation och dystopi” och lades fram av Fredrik Ericsson vid Lunds universitet. Handledare var Niklas Schiöler. Läs Fredriks uppsats här.

Den andra uppsatsen, ”De är på en evig resa i tid och rum – En studie i Harry Martinsons versepos Aniara”, presenterades av Camilla Hällbom vid Södertörns Högskola med Amelie Björck som handledare. Läs Camillas uppsats här.

Ann-Marie Vinde

har i Doris nr 19 en artikel om hur sju olika översättare klarat av att tolka ett speciellt avsnitt ur Nässlorna blomma. I Swedish Book Review 2004:1 hade Ann-Marie en annan artikel om olika översättningar av samma roman, A Translator’s Look at Flowering Nettle, Harry Martinson’s Nässlorna blomma. Läs den här.

 

Tomas Tranströmer fyllde 80 år

Harry Martinson-sällskapet hyllar vår störste nu levande poet som fyllde 80 år den 15 april 2011. Se  http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2011/04/tomas-transtromer-80-ar.html

  Klockriketeatern i Helsingfors firade Harry Martinsons födelsedag
 Den 6 maj 2011 kl. 18.30 firade Klockriketeatern Harry Martinsons födelsedag med en läsning av hans drama Tre knivar från Wei på Diana-scenen, Skillnadsgatan 7.
 Andrea Björkholm, Kajsa Ek, Iida Kuningas, Kira-Emmi Pohtokari, Tinja Sabel och Sara-Marie Soulié, alla tredjeårselever vid Teaterhögskolans svenska institution, gav under Kristin Olsonis ledning röst åt de 14 huvudpersonerna i kvinnodramat.

Stockholmsgruppen – Läs om ännu ett litterärt knytkalas – mars 2011

Till Harry Martinson-vänner i Stockholmsområdet
Stadsteaterns nya tolkning av Aniara har blivit en stor publiksuccé och föreställningarna fram till den 31 december är utsålda. Den enda chansen att få biljetter är att idogt söka efter beställningar, som inte blir avhämtade. Den idag sista planerade föreställningen är fredagen den 31 december kl 13.00.

Som vi tidigare meddelat finns också möjligheten att se den klassiska Aniara-föreställningen i miniformat nu på det 27 året. En redan slutsåld föreställning ges den 30 november kl 12.00 – men den 10 och 11 december ger Klara Soppteater återigen Helge Skoogs och Gunnar Edanders version. OBS Biljetterna till dessa två föreställningar släpps på onsdag den 10 november.

Turteatern i Kärrtorp (T-bana Kärrtorp på Skarpnäckslinjen) hade den 3 november premiär på ytterligare en Aniara-tolkning och där spelas fram till den 18 december 20 föreställningar ( www.turteatern.se<http://www.turteatern.se/>).

Seminariet i samarbete med ABF den 30 oktober, i vilket Sven Wollter och Claire Wikholm från ensemblen på Stadsteatern deltog tillsammans med Ulf Danielsson, Johan Stenström och Agneta Pleijel, blev ett uppskattat möte. Intresserade kan läsa Ingemar Sallnäs´ översikt från diskussionen på ABF på Sällskapets webbplats: www.harrymartinson.org<http://www.harrymartinson.org/>. Lägg in denna adress som en favorit för att hålla er uppdaterade med ”den nödvändige Harry Martinson”, som det står på den lilla gröna titelsidan till Gun Ursings urval av hans dikter.

Göran Bäckstrand Ingemar Sallnäs
08/7664005 eller mobil 073/4412586 08/313709

 

Stockholmsnyheter

skickad 9 nov 2010 08:30 av Monika Adamson Lindqvist [ uppdaterad 9 nov 2010 08:32 ]

Till Harry Martinson-vänner i Stockholmsområdet!

Stadsteaterns nya tolkning av Aniara har blivit en stor publiksuccé och föreställningarna fram till den 31 december är utsålda. Den enda chansen att få biljetter är att idogt söka efter beställningar, som inte blir avhämtade. Den idag sista planerade föreställningen är fredagen den 31 december kl 13.00.

Som vi tidigare meddelat finns också möjligheten att se den klassiska Aniara-föreställningen i miniformat nu på det 27 året. En redan slutsåld föreställning ges den 30 november kl 12.00 – men den 10 och 11 december ger Klara Soppteater återigen Helge Skoogs och Gunnar Edanders version. OBS Biljetterna till dessa två föreställningar släpps på onsdag den 10 november.

Turteatern i Kärrtorp (T-bana Kärrtorp på Skarpnäckslinjen) hade den 3 november premiär på ytterligare en Aniara-tolkning och där spelas fram till den 18 december 20 föreställningar ( www.turteatern.se<http://www.turteatern.se/>).

Seminariet i samarbete med ABF den 30 oktober, i vilket Sven Wollter och Claire Wikholm från ensemblen på Stadsteatern deltog tillsammans med Ulf Danielsson, Johan Stenström och Agneta Pleijel, blev ett uppskattat möte. Intresserade kan läsa Ingemar Sallnäs´ översikt från diskussionen på ABF på Sällskapets webbplats: www.harrymartinson.org<http://www.harrymartinson.org/>. Lägg in denna adress som en favorit för att hålla er uppdaterade med ”den nödvändige Harry Martinson”, som det står på den lilla gröna titelsidan till Gun Ursings urval av hans dikter.

Göran Bäckstrand Ingemar Sallnäs
08/7664005 eller mobil 073/4412586 08/313709

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *