Nässelfrossa 23 juni – Salje och Martinson

Angelus Domini, with Legendary Lays and Poems in honor of the BlTillsammans med Saljesällskapet anordnar Harry Martinson-sällskapet Vår ”rotjord och ursprungsbotten” – om Salje och Martinson i Olofströms bibliotek den 23 juni klockan 11.30.
”För den jord där man är född har man ett andens intresse.” Så skrev Harry Martinson i ett brev till Sven Edvin Salje. Rune Liljenrud har närläst bygdens stora författare och spårat spännande och oväntade kopplingar till traktens frireligiösa stämningar och strömningar.

För närvarande fullbokat, men det kan bli återbud, gå till www.nasselfrossa.se för aktuell status!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *