Priser

Priser till Harry Martinsons minne:

Klockrikestipendiet delas ut vartannat år. Till Klockrikestipendiet bidrar Harry Martinsons båda döttrar, Harriet Martinson och Eva Martinson, vilka också ingår i juryn. Harry Martinson-priset har initierats av Olofströms kommun och har utformats i samverkan med Harry Martinson-sällskapet som bidrar med jurymedlemmar och en arena för prisutdelningen. Priset delas ut i samband med sällskapets årshögtid då den vartannat år genomförs i Jämshög, Martinsons hembygd. Harry Martinson-sällskapets ursprungliga pris benämndes ”Stora Harry Martinson-priset” och delades ut från och med 1986 till och med 1997. Under jubileumsåret 2004 delades ”Jubileumspriset” ut. Se mera om prisdeltagare samt år för utdelning av priserna nedan!

Klockrikestipendiet

– delas ut ojämna år fr.o.m. 25-årsjubileet 2009 på plats där årshögtiden för tillfället hålls.

 • 2009: Li Li (utdelades i Klockrike, Östergötland)  
 • 2011: Carina Karlsson (utdelades i Brunnsvik, Dalarna)  
 • 2013: Inghilda Tapio och Ulrika Tapio Blind (utdelades i Stockholm)
 • 2015  Maiping Chen
 • 2017: Tomas Bannerhed (utdelades i Växjö)

Harry Martinson-priset

– delas ut jämna år i Jämshög, under årshögtiden.

Martinsons hembygd (Olofströms kommun), initierade 2007 detta nya Martinson-pris.

Ur statuterna: Priset skall delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter. 
 • 2008 Jan Eliasson
 • 2010 Christian Azar
 • 2012 Föreningen Vetenskap och Folkbildning
 • 2014 Nina Björk
 • 2016 Ulf Danielsson
Harry Martinson-sällskapets ursprungliga pris hette ”Stora Harry Martinson-priset” och delades ut åren 1986 – 1997. Numera är det utbytt mot ”Harry Martinson-priset” (se ovan) som delas ut jämna år i Jämshög. 
År 1986 instiftade sällskapet ”Stora Harry Martinson-priset” om 50 000 kronor per år. Priset gällde tre kategorier pristagare:

 

 • Kategori 1 Till en svensk kulturskapare – forskare, författare eller annan konstnär – som framgångsrikt verkat som väckare, brobyggare eller varnare mellan ”de två kulturerna” , den humanistiska eller den naturvetenskapliga.
 • Kategori 2  Till en skönlitterär författare som genom sitt nyskapande inom litteraturen gjort sig värdig ett pris som bär Harry Martinsons namn.
 • Kategori 3  Till en litteraturforskare eller kritiker som bidragit till kännedom om Harry Martinson, hans tid, krets och tankevärld.

Detta tidigare pris är sedan 1998, enligt styrelsens beslut, vilande.

PRISTAGARE

 • 1986  Peter Nilson Kat. 1  
 • 1987  Göran Printz-Påhlson Kat. 2  
 • 1988  Sonja Erfurth Kat. 3
 • 1989  Björn Gillberg Kat. 1  
 • 1990  Werner Aspenström Kat. 2  
 • 1991  Lars Gyllensten Kat. 1  
 • 1992  Kristin Olsoni /Martin Kurtén   Kat. 3  
 • 1993  Sara Lidman Kat. 2  
 • 1994  Ingvar Holm Kat. 3  
 • 1995  Gunnar Brusewitz Kat. 1
 • 1996  (vilande)  
 • 1997  Johan Wrede Kat. 3  

Jubileumspris 2004 Stefan Edman

Motiveringen lyder: I Martinsons efterföljd använder Stefan Edman sitt levande språk för att väcka vår vaksamhet om allt livs miljö. Harry Martinson skulle i Stefan Edman känt igen en medkämpe.

Pris till sällskapet

Under jubileumshögtiden 2004 utdelade även Region Blekinge ett pris på 40.000 kr till Sällskapet, nämligen Blekinges kulturpris. Harry Martinson fick själv länets kulturpris för 40 år sedan. Motiveringen till Harry Martinson-Sällskapets pris är: För deras arbete med att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för Harry Martinson och hans författarskap. Harry Martinson-Sällskapet är ett av Sveriges allra största litterära sällskap och ger kontinuerligt ut verk av denne ständigt aktuelle Blekingeförfattare. Sällskapets arbete med att vårda minnet och verken av Nobelpristagaren Harry Martinson är av stor betydelse till åminnelse för en av Sveriges största diktare.

I dialog med Harry Martinson (2014)

Harry Martinson-sällskapets skrivartävling, I dialog med Harry Martinson riktade sig till deltagare från skrivarutbildningar på avancerad nivå

Första pris: Maja Tinnervall, som får 20 000 kronor,

andra pris: Annika Rydberg som får 15 000 kronor,

tredje pris: Jonas Gren som får 10 000 kronor.

 

Copyright

© 2004 Harry Martinson-Sällskapet. Upphovsrätten till alla litterära texter tillhör Harry Martinsons efterlevande. Upphovsrätten till övriga texter tillhör Harry Martinson-Sällskapet. Eftertryck förbjudes. Citera gärna, men ange källan. Skicka frågor och kommentarer till webbredaktören

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *