Klockrikestipendiet 2015 till Maiping Chen

Maiping Chen. Foto Anna Gustafsson Chen.

Maiping Chen. Foto Anna Gustafsson Chen.

I samband med styrelsemötet för Harry Martinson-sällskapet den 31 januari tillkännagavs att 2015 års Klockrikestipendium ska tilldelas den kinesiske författaren och översättaren Maiping Chen, numera verksam i Sverige.

Motivering:

Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne tillfaller år 2015 den kinesiske författaren och översättaren Maiping Chen, numera verksam i Sverige.

Genom sina översättningar till förenklad mandarin av Aniara och Nässlorna blomma har han gjort två centrala verk i Harry Martinsons författarskap tillgängliga för en stor kinesisk läsekrets.

Klockrikestipendiet kommer att delas ut under sällskapets årshögtid som firas helgen 8-10 maj i Ljungskile.

Maiping Chen föddes den 4 november i Jiangsuprovinsen i Kina. Vid 17 års ålder skickades han till Inre Mongoliet för den ”omskolning”, som Mao Zedong krävde att ungdomar skulle genomgå. Maiping Chen blev alltmer medveten om förtrycket från den kinesiska regimen, och från 1978 engagerade han sig aktivt i motståndet framför allt som redaktör för den litterära, underjordiska tidskriften Jintuan (I dag). Tidskriften stoppades av myndigheterna 1980. Under de följande åren studerade Maiping Chen drama till en Masters Degree vid Beijing Drama Academy, och verkade som lektor där, innan han 1986 begav sig till Oslo för fortsatta dramastudier.

Efter Massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 lämnade många kinesiska intellektuella Kina, bland dem poeten Bei Dao, en av dem som startat tidskriften I dag. På dennes uppmaning återstartades tidskriften för exilförfattare med Maiping Chen som redaktör, och dess första nummer utkom i Oslo 1990. Den förbjöds omedelbart av de kinesiska myndigheterna, och Maiping Chens pass förklarades ogiltigt, och han kunde inte återvända till Kina.

Från 1990 bor Maiping Chen i Sverige, blev svensk medborgare 1998 och är gift med översättaren och bibliotekarien Anna Gustafsson Chen.

Läs mera på sällskapets blogg ”Harry Martinson i tiden”.

Studier: Dramastudier vid Beijing Central Drama Academy 1982-1986 – Master Degree

Oslo Universitet 1986-1990 : huvudämne Teatervetenskap

Utländsk lektor vid Stockholms universitet 1990-2009

Ledamot av Svenska PEN-klubben

Skrivit ett antal noveller, bland annat Det öppna fältet i Karavan 2001:1, där också noveller av Li Li och nobelpristagaren Mo Yan ingår

Skrivit ett mycket stort antal essäer och artiklar på kinesiska, engelska, norska och svenska i litterära, kulturella och politiska frågor – ofta under signaturer, bl a Wan Zhi, och ofta i den efter massakern på Himmelska fridens torg av bland andra honom återuppväckta tidskriften Jiutian.

Översatt flera verk från kinesiska till svenska och från svenska till kinesiska, bl a dikter av Tomas Tranströmer, Kjell Espmarks kortroman Glömskan och de stora Martinsonverken Aniara 2012 och Nässlorna blomma 2014. Aniara är det första hela verk av Martinson, som kommit ut i Kina. Maiping Chen valde att översätta verket till något förenklat mandarin för att göra det tillgängligt för en större kinesisk läsekrets.

Vid översättarseminariet i Nebbeboda Akademi (Olofström) 27 juni 2012 deltog Maiping Chen och berättade om sitt översättarbete fr a med Aniara, som han påbörjat ca 10 år tidigare.

År 2014 startade Maiping Chen ett eget förlag Wanzhi Book House med syfte att ge ut kinesisk litteratur på svenska. Första utgivna verket var romanen Lyckan av flerfaldigt prisbelönade författaren Jia Pingwa.

Bland Maiping Chens vänner och medkämpar för ökad demokrati i Kina finns också mottagaren av Nobels Fredspris 2010 Liu Xiaobo, som för sitt deltagande i demokratirörelsen Charta-08 dömdes till ett elvaårigt fängelsestraff, vilket hindrade honom att personligen motta Fredspriset i Oslo.

Länk till Libris lista över böcker av Maiping Chen

Om Klockrikestipendiet:

Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne instiftades 2009 i samband med sällskapets 25-årsjubileum. Det delas ut vartannat år i samband med årshögtiden som firas i början av maj varje år. Tidigare pristagare är:

År 2009: Li Li (utdelades i Klockrike, Östergötland)

År 2011: Carina Karlsson (utdelades på Brunnsviks folkhögskola, Dalarna)

År 2013: Inghilda Tapio och Ulrika Tapio Blind (Utdelades i Stockholm)

Länkar:

https://sites.google.com/site/harrymartinson00/Home/martinson-i-kina-och-vietnam

 

Maiping Chen eller Chen Maiping? Samma person, samma namn men i olika ordning. Läs här om kinesiskt namnskick:

http://www.panorama.lupef.se/2010/05/11/kinesiska-namn-en-miniguide/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *