Om Cikada, Aniara, Fjärran Östern och Huddinge

Harry Martinsons diktsamling Cikada lever vidare på flera sätt. Där publicerade han sina första sånger till vad som senare blev Aniara, det verk som blivit hans mest kända och som nästan lever sitt eget liv. Under de senaste tio åren har Aniara också blivit tillgänglig på många nya språk.

Men det var med Cikada som allt började. 2004 ville Lars Vargö, diplomat, översättare och konstnär med en stark förankring i östasiatisk kultur, främja utbytet mellan svenska författare och kollegor i Japan, Kina och Korea. Med stöd från engagerade personer och organisationer instiftade han Cikada-priset, som delas ut till poeter i dessa länder som i sin diktning ”värnar om livets okränkbarhet”. Efter Hiroshimabomben var cikadornas ljud det första som hördes, som därför kan sägas symbolisera livets återkomst.

Priset har 2013 fått ett officiellt erkännande genom att Kulturrådet bekostar priset under fem år. Ömsesidigheten i att bidra till litterära kontakter mellan Östasien och Sverige understryks av att en utgivning nu börjat med översättningar av de hittills utsedda pristagarna. Dikter av 2010 års pristagare, Moon Chung-hee, har publicerats på Bambulundens förlag i Lars Granströms översättning (2013/ISBN 978-91-979031-4-1).

Moon Chung-hee. Cikadapristagare år 2010.

Moon Chung-hee. Cikadapristagare år 2010.

Moon Chung-hee besökte nyligen Stockholm och läste bland annat sina dikter vid ett framträdande på Stockholms universitet. Jag kunde då till henne överlämna en bok med Martinsons texter, Chickweed Wintergreen, antologin med hans lyrik i engelsk översättning av Robin Fulton.

Moon Chung-hees dikter tar upp livet ur ett kvinnligt perspektiv och har gjort henne till en favorit bland koreanska poesiälskare. I sin dröm om att vara en god mor talar hon till moder jord och när hon talar till sin dotter talar hon till hela världen.

Cikadan är en rar insekt i Sverige. Martinsons val av cikadan som titel på sin diktsamling förklaras troligen av cikadans roll i japansk och österländsk poesi. Författaren var väl bevandrad bland insekter och småkryp men hade nog inte sett en cikada. Då hade inte diktsamlingen kommit att illustreras med en vårtbitare. Detta misstag undgick såväl bokens illustratör som Bonniers förlag. En av bergscikadans sällsynta lokaler finns i Huddinge kommun, där ett naturvårdsprojekt arbetar för att denna rödlistade art (Cikadetta montana) skall överleva. Litterärt engagerade har i år en ny möjlighet att delta i en Cikada-exkursion med Roland Hansson (som upptäckte det gamla misstaget med omslaget på diktsamlingen) den 7 juni kl. 11.00, som äger rum vid Sundby gård (se särskild inbjudan) på initiativ av Harry Martinson-sällskapet i samarbete med bl.a. Karin Boye-sällskapet.

Samma dag arrangerar också Lars Vargö ett Cikada-seminarium på den svenska ambassaden i Tokyo. Där framträder återigen Moon Hung-hee med flera japanska poeter. Chiaki Kodama, som översatt Aniara till japanska, har meddelat att en andra upplaga av hennes arbete blir färdig till seminariet.

Göran Bäckstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *