Skrivartävling för studerande utlyst

88888-628-DrawingHands-OneSom ett led i sällskapets arbete för att sprida kunskap och öka intresset för Harry Martinson har en skrivartävling utlysts. Rubriken är ”I dialog med Harry Martinson”.  Tävlingen är öppen för elever som under vårterminen och/eller höstterminen 2013 studerar vid skrivarutbildning vid folkhögskola, högskola eller universitet.  Utbildningen ska omfatta minst ett års heltidsstudier i ämnet och vara studiemedelsgrundande.

De tävlande uppmanas att skriva en litterär text (t ex poesi, romanutdrag, novell) kring ett ämne som knyter an till Harry Martinsons författarskap. Inriktningen för tävlingen – I dialog med Harry Martinson – kan tillämpas mycket konkret, men man kan också ha ett friare förhållningssätt till författaren, till exempel genom att man skriver om något av de ämnen som förekommer hos Martinson.

Inbjudan har gått ut till aktuella institutioner.

Länk till sidan med detaljerad information om skrivartävlingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *