Sverker Sörlin får årets Harry Martinson-pris

Foto: Karin Tengby.

Pressmeddelande från Olofströms kommun

Miljöhistorikern Sverker Sörlin tilldelas Harry Martinsonpriset 2024: 

Jag har återkommit till hans småprosa, särskilt om naturen. Hans teknologikritik var både tidig och tongivande, säger en överraskad pristagare.

Sverker Sörlin är en tongivande röst i klimatfrågan och han brinner för allas rätt till bildning. Han är professor vid Kungliga Tekniska Högskolan och ordförande för Folkuniversitetet. Han är en flitig skribent på kultursidorna, författare till en rad uppmärksammade böcker och har medverkat som sommar- och vinterpratare P1.

– Jag blev totalt överraskad och glad för att mitt arbete är uppskattat. Jag tänkte genast på vännen och författaren Sara Lidman som ibland pratade om Harry Martinson. 

Efter att ha läst på om priset upptäckte han att även Sara Lidman fått ta emot ett pris i Harry Martinsons namn. Sverker Sörlin har själv en personlig relation till Harry Martinsons författarskap. Han benämner den som respektfull, lågintensiv och långvarig.

Sverker Sörlin är en livfull berättare. Foto: Ingemar Lönnbom.

Motivering till priset

Sverker Sörlin tilldelas Harry Martinsonpriset 2024 för sitt breda, djupa författarskap med fokus på klimat och miljö. Med utgångspunkt i historien, konsten och kulturen tar han oss ut på ett omfattande, kunskapsrikt och tankeväckande äventyr med stora litterära kvaliteter.  Han påtalar bildningens och humanioras betydelse och hur dessa måste samverka med teknik och vetenskap för att axla de hot mot klimat och ekosystem som hela vår civilisation står inför.

Sverker Sörlin påvisar även betydelsen av att sätta bildning och kunskap i ett samhällsperspektiv. Hans idéer och frågeställningar anknyter i betydande utsträckning till Harry Martinsons insikt om vår planets sårbarhet, den stora betydelsen av kunskap och bildning samt vårt gemensamma ansvar för detta. 

Kort information om pristagaren

Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor vid avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH (Kungliga tekniska högskolan) i Stockholm. Han har varit verksam vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, där han år 1988 skrev sin doktorsavhandling ”Framtidslandet” som förra året gavs ut på nytt i en reviderad utgåva. Sörlin har under åren skrivit en lång rad arbeten inom sina olika verksamhetsområden. Han har också medverkat i det oberoende expertorganet Klimatpolitiska rådet under åren 2018–2022.

Sörlin blev i april förra året utnämnd till månadens humanist vid Umeå universitet och på frågan om vad han skulle säga till någon som funderar på att söka kurser inom humaniora, svarar han:

”Det viktiga i livet är lusten och glädjen. Har man den så ordnar det sig nog med allt annat. Man har bara ett liv, förskingra inte det på inbillade plikter eller på att försöka leva upp till andras normer. Följ ditt hjärta!”

Om priset

Harry Martinsonpriset delas ut vartannat år till den eller de som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Prissumman är 83 950 kr och vinnaren tilldelas även ett diplom, I år delas priset ut i samband med Harry Martinsons Majdagar på Jämshögs folkhögskola, lördagen den 4 maj, i anslutning till att Nobelpristagaren skulle ha fyllt 120 år.

Priset delas ut av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet. Juryn består av fyra personer. Martinsonsällskapet utser två jurymedlemmar och Olofströms kommun två jurymedlemmar, varav en ordförande med utslagsröst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *