Mellandagsnötter del 2

Harry Martinson var som bekant både fascinerad av och varnade för den moderna tekniken. Vad han skulle ha tänkt om vår tids ”artificiell intelligens” kan man bara gissa. Och vad händer när Martinsons ordakonst möter AI?

Under kommande dagar publicerar vi några bilder som skapats av ett av de vanligast förekommande programmen. Programmet har helt enkelt fått uppdraget: ”Gör en målning utifrån den här dikten av Harry Martinson”. Därefter har några rader matats in i därför avsedd ruta. Några sekunder senare har resultatet kommit fram.

Gissa alltså vilken känd dikt som illustreras här! (För att det hela ska bli lite lättare? publicerar vi två olika AI-producerade illustrationer till samma dikt).

De märkliga ”bokstäverna” som har genererats i bilderna får betraktas som databrus och har inget att betyda.
För att ytterligare underlätta gissandet, kan vi avslöja att dikten är skriven under senare delen av Harry Martinsons liv.

Rätt svar på nöten:

Dikten ur Tuvor vilken inleds med orden ”Vi uppsöker gläntornas ljus / och bor till en del i städer / där vi får för oss / att vi är oss själva. / Ändå är vi vad vi är / ett granskogsfolk”. Den är rätt ofta citerad på nätet, inte minst i sammanhang där skribenterna är kritiska till det moderna skogsbruket.

De närmast naivistiska illustrationerna som AI-roboten har åstadkommit synes var för sig ha tagit fasta på olika delar av den korta texten. Den nedersta varianten har tagit Martinsons ord om ”gläntornas ljus” synnerligen bokstavligt och har också granar med i bilden. Den övre väcker väl mest nya frågor, men innehåller obestridligen ljus och folk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *