Från Sveriges Radio: Nicole Sabouné berättar om Miman

Ur Nordegren och Epstein i P1 den 2 december 2015: