Kategori: Nya böcker

Kungen fick årsboken

En av de första utanför Harry Martinson-sällskapets medlemskrets som fick ett exemplar av den senaste årsboken var H. M. Konungen. I samband med Svenska Akademiens högtidssammanträde den 20 december fick sällskapets sekreterare möjlighet att via hovmarskalk Karolin A Johansson till…

Bokmässan söndag: Martinson i akademien

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under bokmässan i Göteborg i höst. Ett av dem presenterar en ny bok och dess innehåll – tidigare opublicerade texter från Martinsons tid i Svenska Akademien. Harry Martinson i…

Dags att tänka på Bokmässan!

Harry Martinson-sällskapet deltar med fyra program på De litterära sällskapens scen under bokmässan i Göteborg i höst. Här kommer en kort presentation av de fyra programpunkterna. Pricka gärna in dem i ditt program om du ska till bokmässan 25-28 september!…

Prenumerationserbjudande från Parnass

Parnass är de litterära sällskapens tidskrift. 2013 har varit ett framgångsrikt år med flera intressanta teman (se www.parnass.nu). För att kunna fortsätta utgivningen behöver DELS fler prenumeranter och ger nu tipset att skänka Parnass som julklapp. Fyra nummer plus decembernumret…

Hundra Martinson-dikter utgivna på franska

Etthundra av Harry Martinsons dikter har nu kommit ut i fransk översättning. Bokens titel är Le Livre des cent poèmes, översättare Philippe Bouquet och Caroline Chevallier. Länk till sida med information på franska. Det franska förlaget beskriver Harry Martinson som först och…

Litteraturens arbetare – referat från seminariet

Lena Havland-Erlandson berättar här om seminariet om ”Litteraturens arbetare” på ABF avslutade höstens träffar där Harry Martinsonsällskapet var medarrangör. Litteraturens arbetare, en antologi där tjugotalet skribenter medverkar är en Vänbok till Per-Olof Mattson. Per-Olof Mattson, lektor i litteraturvetenskap vid Stockholms…

Vägen till Klockrike inspirerade

Debuterande författaren Karl Petter Äng nämner Harry Martinson och ”Vägen till Klockrike” när han i Norrköpings Tidningar intervjuas om sin nyss utkomna roman Letarna. Karl Petter Äng bor i Göteborg men är uppvuxen i Norrköping. Han kommer att finnas på Bok-…

Torsten Kälvemark och Martinsons Karelen

Teologen och kulturskribenten Torsten Kälvemark gav för ett halvår sedan ut boken ”Vägen mellan öst och väst”. Ganska litet har hörts om denna essäsamling, men det kan vara av intresse för Harry Martinson-sällskapets medlemmar att det längsta kapitlet i boken…