Hiroshimadagen 6 augusti 2015 – ett makabert 70-årsminne

atombomb2015_2atombomben finns

Hiroshima, Nagasaki

Hiroshima den 6
augusti 1945

Nagasaki den 9
augusti 1945

140 000 döda och
sårade i Hiroshima

ca 60. 000 döda och
sårade i Nagasaki

siffror som står stilla
någonstans i en avlägsen
vardaglig sommar

sedan dess är de sårade
döda, först många, de
flesta, sedan färre, men
alla; till sist
de sårades barn,
döfödda, döende,

många, ständigt
några, slutligen de
sista;

 

Detta är inledningen till en dikt av Inger Christensen, en av Danmarks mest framstående poeter. Den publicerades i diktsamlingen Alfabet 1981 men har nyligen kommit i en lovordad svensk översättning av Ida Linde och Marie Silkeberg.

Och visst finns atombomben. I dag i nästan 16 000 exemplar, varav 1 800 är klara att avfyras inom några minuter. Problemet är att kärnvapnen nu blivit nästan en naturlig del av vår fysiska miljö. Stormakterna vill inte göra sig av med dem och trots alla initiativ från frivilligorganisationer och mindre länder vägrar de fem ”gamla” kärnvapenmakterna att säga ja till det förslag till förbud mot kärnvapen som nyligen lagts fram. Inte minst tydligt var detta vid NPT-konferensen i New York i maj. NPT står för Non-Proliferation Treaty (Icke-spridningsavtalet) och omfattar tre grundläggande delar: kärnvapennedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi. Vart femte år samlas världens länder för att revidera NPT.

Nu senast skedde detta i New York 27 april – 22 maj 2015. En majoritet av staterna stödde det s k humanitära initiativet som vill förbjuda kärnvapnen därför att de utgör ett potentiellt hot mot mänsklighetens överlevnad. Kärnvapenstaterna ville dock inte hålla med om detta och resultatet av konferensen blev att man inte ens kunde enas om ett slutdokument. De 113 stater som stöder det humanitära initiativet måste nu arbeta vidare på egen hand för att ett kärnvapenförbud ska komma till stånd. Detta trots att kärnvapenhotet i dag av gemene man inte upplevs som överhängande.

Annat var det på 1950-talet. Med Hiroshima och Nagasaki i färskt minne hade man också upplevt en rad atmosfäriska kärnvapenprov vars föroreningar spreds över hela jordklotet och dessutom USA:s och Sovjetunionens enorma vätebombsexplosioner som chockade hela världen. Det var under denna tid som Harry Martinsons Aniara (1956) publicerades som en varning till mänskligheten. Det olycksdrabbade rymdskeppet Aniara är bara ett av många tusen på väg bort från en strålningsskadad jord med kurs mot Mars eller Venus. Orsaken till denna katastrof finner Martinson hos människan själv, vars själ är tom, försummad och övergiven:

”Med den ödsliga rymden omkring sig och utstötta ur solsystemets gemenskap upptäcker nu Aniaras folk hela vidden av sitt mänskliga elände. […] Människans själ och det kosmiskt oerhörda finner aldrig varandra. Det hon djupast söker finns i inre rum, men om detta inre andliga rum är försummat, då möter henne tomheten också där och den är en tomhet värre än rymdernas.” (Harry Martinson i programbladet till operan Aniara, 1959)

På 70-årsdagen av Hiroshimakatastrofen finns det all anledning att åter lyssna till Martinsons varnande röst från 1956. I sång 44 i Aniara talar han om ”Tankens kartotek” som våra försummade själar borde tagit del av innan det blev för sent. Vi måste lära oss att ”tänka efter före”:

 

I salen sju är Tankens kartotek.

Rätt klent besökt. Men annars finns där ting

som tål att tänkas många gånger än.

Där står en herre kallad Tankens vän

och ger åt var och en som så behagar

de första grunderna för tankens lagar.

Han visar sorgset på en tankemängd

som kunnat rädda oss om den i tid

fått vara med i odlandet av anden

men som då ande inte var förhanden

i glömskans garderob blev undanhängd.

 

Åke Widfeldt

Hiroshimadagen 2015 på olika platser

 

LUNDS DOMKYRKA

Be för fred under Hiroshimadagen 2015

I Domkyrkan talar Birgitta Kastlund från Läkare mot kärnvapen i middagsmässan kl 12.00 och vi ber för freden. En mindre utställning byggs upp i västra delen av Domkyrkan.

Ett arrangemang av Lunds domkyrkoförsamling, Läkare mot kärnvapen och Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

 

GÖTEBORG, FREDSLUNDEN

Vi uppmanar alla att delta i det fredsmöte som hålls på 70-årsdagen av atombomben över Hiroshima. Vi hedrar offren och är tillsammans med och bygger en stark fredsrörelse.

  • Tid: Kl. 18.00 den 6 augusti 2015
  • Plats: Fredslunden, Vasaparken; hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan
  • Program: Samling kl 18.00 – 18.30 i Fredslunden.

Mötesledare: Anna-Lisa Björneberg, IKFF

Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson, Tina Wilhelmsson.

Huvudtalare: Gunnar Westberg, IKFF och SLMK, Svenska Läkare Mot Kärnvapen.

Kaffeservering i församlingshemmet efter programmet.

Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i Vasakyrkan.

Efter mötet sätter vi ljuslyktor i hamnkanalen vid Lejontrappan.

Samling där kl 21.00.

  • Arrangörer: Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) samt övriga till Fredsam anslutna organisationer

 

STOCKHOLM, GAMLA STA´N

Manifestation för fred och kärnvapennedrustning den 6 augusti

Välkommen till Svenska Läkare mot Kärnvapens uppmärksammande av Hiroshimadagen i samarbete med Nobelmuseet och Domkyrkoförsamlingen i Stockholm.     Den 6 augusti uppmärksammar Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK, atombombssprängningarna av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki.  I år är det 70 år sedan de båda städerna totalförstördes. Det är dags att kärnvapnen elimineras och förbjuds! Kom och visa ditt stöd och din solidaritet med dem som fallit offer för dessa vapen. Välkommen till en dag full av aktivitet i Gamla sta’n den 6 augusti!

Nobelmuseet                   

13-16            Lär dig vika origami

13:15             Guidad visning                  (engelska)

14:15             Guidad visning                  (svenska)

17:00             Talk about

Stortorget   

15:00             Tal, sång och aktion för kärnvapennedrustning Patrik Jean Amnestykören Revolution Poetry

Storkyrkan

17:00             Manifestation för fred och nedrustning

Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Bo Hermansson, vice ordförande Röda Korset

Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Utdelning av SLMKs Anti-atombombsdiplom för år 2015                                                         Martin Blomquist, orgel, och Joakim Laksov, cello

 

STOCKHOLM, RÅLAMBSHOVPARKEN

Sånger för fred. Minns Hiroshima och Nagasaki 1945! Rålambshovsparken, Stockholm

Kl 19:00 – 21:00

Plats: Rålambshovsparken, Stockholm

Minns Hiroshima och Nagasaki 1945! Sånger för fred.

Stina Bengs, Elin Lyth, Kema Görgü m fl

Vi minns offren: Nedrusta nu! Aldrig mer kärnvapen!

Kom med, driv på opinionen, tvinga parlament, regeringar och FN att avskaffa kärnvapen. Det gäller livet!

  • Arr. Kvinnor för fred, Sveriges Fredsråd med Artister för fred, Svenska Fredskommittén m fl samt Folkkampanjen mot Kärnkraft, Kristna Fredsrörelsen m fl

 

UPPSALA

Lyktnedsättning i Fyrisån vid Nybron kl 21.

Domkyrkoklockorna ringer – Uppsala Fredsensemble spelar under ledning av Per Eric Rosén.

Arr: Fredsam, Uppsala kommun, Studiefrämjandet

 

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons)

Mer upplysningar om kampanjen mot kärnvapen på ICAN:s hemsida http://www.icanw.org/

Se också Svenska läkare mot kärnvapen http://slmk.org/

2 comments for “Hiroshimadagen 6 augusti 2015 – ett makabert 70-årsminne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *