Ulf Andersson skriver Månadens Martinson – mars 2017

Månadens Martinson mars 2017

Ute på havet

I Ingvar Holms omistliga verk om Harry Martinson konstaterar Holm att Martinsons tid som sjöman var tämligen kort.

Under tiden 1920 – 1927 var han till sjöss endast två och ett halvt år. Han hade hyra på 14 fartyg med i genomsnitt två månader på varje. I övrigt förlöpte tiden med arbetslöshet, kringluffande och värnplikt.

Det är lätt att förledas tro att tiden då Martinson trampade däcksplankor var betydligt längre om man betänker det avtryck det gett i såväl hans prosa som poesi. Men det är klart att även den sysslolösa tiden i hamnarna präglades av havet. Vid krogborden delades upplevelser och tankar i väntan på nästa hyra. Dessutom talar vi ju om en exceptionellt sensibel och receptiv yngling.

Så när Martinson mönstrade av för gott och började författarens mödosamma vandring mellan tidningsredaktionerna var sjömanssäcken sprängfylld med intryck och uppslag.

Via modernister som Whitman, Sandburg, Ekelund och Enckell fann han ett språk för sina erfarenheter. Ett av de tidigaste poetiska avtrycken med saltstänk publicerades i Brand 1930 och dök upp i bokform i samlingen Nomad 1931, nämligen dikten Ute på havet.

En underbar miniatyr! Så kort, så rik, så tidlös. Redan här den andra enkelheten. Redan här en dikt av mästarhand.

 

Ute på havet

Ute på havet känner man en vår eller en sommar bara som

ett vinddrag.

Den drivande Floridatången blommar ibland om sommaren,

och en vårkväll flyger en skedstork in mot Holland.

 

Ulf Andersson

Under rubriken Månadens Martinson kan du presentera och kommentera en text av Harry Martinson. Kanske är det en dikt, kanske ett avsnitt ur en roman eller en naturessä. Berätta för vår hemsidas läsare vad du tänker och känner för just den texten. Konceptet är redan prövat: en stor samling sådana kommentarer har getts ut i boken ”Månader med Martinson” som har varit sällskapets årsbok.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *