Karlskronagrupp i vardande

Harry Martinson-sällskapet har redan arbetande grupper i Stockholm och Göteborg. Nu kan en sådan också bli verklighet i Karlskrona.

Irmeli Romo läser dikter vid Klaipedaplatsen i Karlskrona, örlogsstadens ”Speaker’s corner”. Foto: Ingemar Lönnbom.

På tisdagskvällen den 13 februari samlades en liten grupp Martinson-vänner i den stad där författaren en gång drömde om ”Vägen ut”. Initiativet kom från sällskapets ordförande Irmeli Romo, som dels ville höra om de medlemmar som bor i Karlskrona med omnejd har önskemål om olika aktiviteter, dels själv hade en del förslag på sådana.

Flera idéer ventilerades, exempelvis en litterär vandring i Martinsons spår och bokcirkel. Framtiden får utvisa vad som kan bli resultatet av detta embryo till en Karlskronagrupp.

1 comment for “Karlskronagrupp i vardande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *