Stefan Sundström är årets Harry Martinson-pristagare

Stefan Sundström. Foto: Blondinrikard Fröberg

Artisten, författaren, skådespelaren och odlingsfantasten Stefan Sundström tilldelas Harry Martinsonpriset 2022. Det framgår av ett pressmeddelande från Olofströms kommun.

Stefan Sundström belönas för ”sitt gedigna engagemang för miljö och hållbarhet. Genom den musik han skapat och de program han medverkat i samt de utställningar han bidragit till och inte minst de böcker han skrivit, visar Stefan att det här med att värna om miljön inte minst är en fråga om aktiva val.”

”Att bidra till en hållbarare framtid är en förändring som börjar med att reflektera över, och ändra på, våra beteendemönster. Fraser och verser kan tillåtas vara både korta och snabba i vis-makarens värld, men de adjektiven ska inte tala om människans förhållande till konsumtion. Stefan Sundström är en ansedd klimataktivist och använder sitt estetiska och kulturella uttryck för att på olika sätt förmedla budskapet att värna om natur och miljö.

Genom Sundströms gärning framgår viljan att upplysa och utbilda kring hur alla kan göra skillnad till det bättre och detta på ett sätt som inspirerar både barn och vuxna. Sundströms uttryck kan sägas kliva rätt i Harry Martinsons fotspår, med en medveten eller omedveten pedagogisk komponent och uthållighet som visat sig vara lika långsiktigt hållbar som våra konsumtionsvanor skulle få lov att bli.”

Jag har som dom flesta mest tagit intryck av Aniara, tycker det är en lysande gestaltning av världen. Har relaterat till den flera gånger i mina låtar, säger Stefan när han blev informerad om att han tilldelats priset.

Boken Stefans lilla svarta: Bokashi, biokol och bakterier (2019) är en av fyra böcker om odling, hållbarhet och matlagning som Sundström skrivit varav den första boken på samma tema är Stefans stora blå: Recept för godare fisk, blåare hav och en friskare värld (2014).

Han har medverkat i barnprogram såsom Stefans matlåtar för SVT med hållbarhet i centrum. Sundström har tolkat Evert Taube men är framförallt att betrakta som upprätthållare av den svenska vistraditionen. Låten Har någon sett Sabina? Är den på Spotify mest lyssnade låten skriven och framförd av Sundström medan låten Alla ska sova för nu är det natt skriven av Astrid Lindgren tillhör den mest lyssnade låten som Sundström framfört med ca 4,3 miljoner lyssningar på Spotify i mars 2022.

Presskonferens och prisutdelning

Prisutdelningen sker i samband med Harry Martinsonsällskapets majdagar den 7 maj i Jämshög.

Vid prisutdelningen överlämnas även 2020 års Harry Martinsonpris till Helena Granström. Granström föreläser sedan om titeln ”Var ska naturen sökas?” och Sundström bjuder på konsert i kombination med föredrag.

Om Harry Martinsonpriset

Harry Martinsonpriset delas ut jämna år sedan år 2008 och tilldelas en person som verkar i Harry Martinsons anda. Pristagaren bedöms verka för att värna om miljön, arbeta aktivt för fred mellan människa och natur eller odla eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Olofströms kommun har delat ut Harry Martinsonpriset med prissumman på 83 950 kr jämna år sedan år 2008. Priset tilldelas en person som verkar i Harry Martinsons anda för att exempelvis värna om miljön. Enligt kriterierna ska pristagaren också arbeta aktivt för fred mellan människa och natur eller odla eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Pristagaren utses av en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande samt två representanter som Harry Martinsonsällskapet utser.

Tidigare pristagare är bland andra diplomaten och politikern Jan Eliasson (2008), fysikern och miljöforskaren Christian Azar (2010) samt författaren och opinionsbildaren Nina Björk (2014).

1 comment for “Stefan Sundström är årets Harry Martinson-pristagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *