Disa Lundgren intervjuad om årsboken

Årsboken ”Till Harry från…” fortsätter att väcka uppmärksamhet. Nu senast kunde vi läsa i Kristianstadsbladet, där vår styrelseledamot Disa Lundgren intervjuades.Martinsson