Snart försent att söka Nebbeboda-stipendiet

Senast den 31 januari ska ansökan vara inne om man vill komma ifråga för vistelsestipendiet i Nebbeboda skola. Följande information finns också på Olofströms kommuns webb.

Vistelsestipendium
Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier varje år.

Om stipendiet
Nebbeboda skola – lärarbostaden
Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda.

Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier varje år. Stipendiet innebär ett par veckors hyresfri vistelse i lärarbostaden i Nebbeboda skola under maj tom september. Skolan har en stor lärarbostad med stort kök och tre sovrum.

I Nebbeboda gick Harry Martinson i skola. Det var här som Harry trivdes bäst.” – han älskade skolan. Inne i skolan fanns Sverige, där fanns världen på besök varje dag. I skolan hade han sin fasta punkt, medan de mera bortskämda hade sina fasta punkter där hemma i sina hem.

De gick hem från skolan om eftermiddagarna. Han gick bort från skolan.” Skolan ligger på en höjd med en vacker utsikt över en sjö i Olofströms kommun i Blekinge, ca 8 km från centrum. Allmänna kommunikationer saknas. Bredband finns inte i skolan – men vid behov finns fri tillgång till bredband på Olofströms bibliotek, där det också finns tillgång till fri kopiering. Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda.

Vistelsestipendiet har tagits fram i samarbete mellan Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun.
Bedömning och urval av ansökningar görs av en arbetsgrupp bestående av en representant för vardera Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun.

Ansökan ska vara inne senast den 31 januari och ansökan sker med en personlig presentation i skrift samt önskemål om tidpunkt för vistelsen. Plats kan beredas med kortare varsel om lärarbostaden är ledig.

Ansökan skickas till:
Kultur och Fritid
Box 301
293 24 Olofström
Tel: 0454-936 04
E-post: Joanna Holden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *