Camilla Odhnoff till minne

Camilla Odhnoff, docent i växtfysiologi, socialdemokratiskt statsråd 1967 – 1973 och landshövding i Blekinge 1974 – 1992, har avlidit i en ålder av 85 år. Hennes närmaste är barnen Petter, Silla, Jonas och Anna med familjer samt brodern Staffan med…