Cikadapriset till kinesisk poet

Bei_Dao.IMG_3385Den kinesiske poeten Bei Dao tilldelades nyligen Cikada-priset som ges till en författare som skriver i Harry Martinsons anda. Nyheten kommer till oss via mångårige styrelseledamoten och medlemmen i sällskapet, Göran Bäckstrand.

Göran Bäckstrand skriver i sin nyårshälsning:

Författaren och diplomaten Lars Vargö skapade i samband med jubileumsåret 2004 Cikada-priset, som skall tillfalla en poet från Östasien, som ger uttryck för ”livets okränkbarhet” och skriver i Harry Martinsons anda. Förutom en mindre prissumma har pristagarna fått en skulptur i keramik av Gunilla Sundström.

Priset har under gångna år gått till poeter från Korea och Japan. 2014 års pris har nyligen av Sveriges generalkonsul i Hongkong överlämnats till den kinesiske poeten Bei Dao, som också är översatt till svenska av bl.a. Göran Malmqvist. I den senast utgivna samlingen skriver GM: ”Flera av dikterna måste läsas mot bakgrunden av den tragiska utvecklingen i hans hemland under de senaste åren. Men den allt djupare pessimism som präglar Bei Daos diktning betingas inte enbart av yttre skeenden. Diktarens känsla av främlingskap i en tillvaro som för honom själv framstår som alltmer absurd utgör ett viktigt ledmotiv i dessa dikter.”

I denna senaste samling väljer jag som smakprov på Bei Daos lyrik en för årstiden särskilt lämplig dikt:

Vid årets slut

 

från årets början till årets slut

har jag vandrat genom många år

låter tiden spännas som en både

överallt ligger pensionärers skor

enskilda människors damm och allmänna sopor

 

detta är ett helt betydelselöst år

släggan har tagit ledig, och jag själv

som lånar ljus av kommande dagar

kastar en blick på arkivmetern av vitt guld

som ligger på städet

I samband med priset arrangeras också seminarier. Mizuta Noriko, japanska och rektor vid Josai International University, fick 2013 års pris och var värd för tidigare pristagare i Tokyo i juni 2014, som samlats för att just debattera ”Livets okränkbarhet”. Kulturrådet har sedan några år tagit på sig kostnaderna för detta årliga pris.

Avsikten med Cikadapriset är att skapa möten mellan nordeuropeiska och asiatiska poeter. Det är intressant att notera att den Chiaki Kodamas översättning till japanska just denna höst publicerats i en andra upplaga på ett kommersiellt förlag. Detta nytryck blev utgångspunkt för ett seminarium den 18 december 2014 på vår ambassad med en föreläsning av översättaren, några musikstycken och tre skådespelerskor som – enligt ambassaden – läste lidelsefullt ur Aniara. Ett lyckat arrangemang med många deltagare!

Även med Kina fortsätter det utbyte som Maiping Chen, författare och översättare, inledde när Aniara publicerades i maj 2013 i närvaro av Mo Yan, som samma höst blev årets Nobelpristagare. Under 2015 ger ett kinesiskt förlag ut hans översättning av Nässlorna blomma. Det finns också förhoppningar om att en version av Aniara skall sättas upp på Nationalteatern i Beijing.

En ovanlig politisk situation efter de senaste allmänna valen i vårt land har också plötsligt riktat strålkastarna på hur ”kulturen” hanteras av regering och riksdag. Både regering och oppositionens partier i kulturutskottet har demonstrerat en för omvärlden skakande okunskap rörande den avgörande betydelsen av statligt stöd till små men väsentliga institutioner inom det breda kulturområdet. I fokus för debatten har stått anslagen till de tre Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom, svenskundervisningen utomlands, Terminologicentrum (som fick Svenska Akademien att ryta till), det legendariska Svenska studenthemmet i Paris samt ”slutklämmen” – förslaget att avskaffa det statliga stödet till kulturtidskrifter. Genom en bred och samfälld aktion från ovanligt många institutioner och personer har hoten rörande 2015 års anslag avvärjts. Med DN´s Maria Schottenius karakteristik av de personer som legat bakom förslagen: ”vandalerna” har fått bita i gräset.

Läs hela Göran Bäckstrands nyårsbrev här!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *