Harry Martinson-priset 2020 går till Helena Granström

Pressmeddelande från Olofströms kommun och Harry Martinson-sällskapet

Harry Martinson-priset för år 2020 tilldelas författaren och skribenten Helena Granström för ett djärvt utmanande och skarpsinnigt iakttagande författarskap vars teman och idéer ofta har sin grund i skilda områden som fysik, filosofi, biologi.  

Hennes författarskap ger uttryck för en stark civilisationskritik, manar till eftertanke och framhåller vikten av att se på naturen och andra varelser som subjekt och inte som objekt för exploatering till priset av ödeläggelse och utrotning. 

Så lyder motiveringen när Helena Granström föräras med årets Harry Martinson-pris. 

Information om pristagaren:

Helena Granström är född 1983 och är verksam som författare och kulturskribent. Granström har också en magisterexamen i teoretisk fysik och en licentiatexamen i matematik. Granström har hittills utkommit med åtta böcker och medverkat i ett flertal antologier.

Granström skriver återkommande för Svenska Dagbladet, Expressen och Sydsvenskan. Hon hörs även i Sveriges Radio P1:s OBS, där hon bland annat medverkat med långessän ”Att nå fram till världen – om den smärtsamma längtan efter att få leva fullt ut”.   

Granströms författardebut skedde 2008 med essän ”Alltings mått” som är en visionär, profetisk civilisationskritik. I boken ”Det som en gång var” från 2016 ger Granström, i samverkan med naturfotografen Marcus Elmerstad, en suggestiv skildring av en kvinnas upplevelse av naturen under en fjällvandring. Samtidigt rymmer boken utmanande analyser rörande förstörelsen av vår livsmiljö. Hon visar på ”den fullständiga absurditeten i att vara del av en mänsklig kultur som eliminerar arter, som gör det som en del av sin vardagliga praktik, som gör det utan att ens lägga märke till det, eftersom den för länge sedan förlorat den känslighet som en sådan iakttagelse skulle kräva. Som förgiftar vattnet, förgiftar luften, förgiftar marken. Som allt medan den gör detta, påstår att den förbättrar människans materiella levnadsstandard.”

Granströms senaste bok från 2020 är ”Betydelsen av kärlek”.  Den tar utgångspunkt i fysikern Hugh Everetts tolkning av kvantmekaniken och möjligheten av flera parallella världar för att skildra en kvinnas möte med olika män och ställa frågor om kärlekens skiftande former, och om huruvida det är möjligt för människor att verkligen nå fram till varandra.

Helena Granström har år 2016 tilldelats ”De Nios Vinterpris” och år 2019 fick hon Svenska Akademiens ”Stipendium till Harry Martinsons minne”.

Priset delas ut i samband med Harry-Martinson sällskapets årsmöte den 2 maj i Jämshög. Prissumman är 83 950 kronor. 

Med vänliga hälsningar

OLOFSTRÖMS KOMMUN

Fakta: 

Tidigare mottagare av Harry Martinson-priset

Eva Ström, författare och läkare                                   2018

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik                     2016

Nina Björk, författare och opinionsbildare                     2014

Vetenskap och folkbildning (förening)                           2012

Christian Azar, svensk fysiker och miljöforskare          2010

Jan Eliasson, diplomat och politiker                              2008

Statuter för Harry Martinson-priset

Harry Martinson-priset delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter. 

Juryn

Pristagare utses av en jury om fyra personer. Martinson-sällskapet utser två jurymedlemmar och Olofströms kommun två jurymedlemmar. I årets jury satt Patrik Sjöstedt ordförande kultur- och fritidsnämnden, Morgan Bengtsson kommunalråd samt Disa Lundgren och Ulf Redmo Harry Martinson-sällskapet. 

Foto förstasidan: Viktor Gårdsäter

1 comment for “Harry Martinson-priset 2020 går till Helena Granström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *