”Nya” Harry Martinson-priset firar tio år

Dåvarande kommunalrådet Margaretha Olsson i Olofström var för tio år sedan med och beslutade om Harry Martinson-priset, som i maj 2018 delas ut för sjätte gången.

I sommar har Harry Martinson-priset i sin nuvarande form firat tioårsjubileum. Det var vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2007 som priset instiftades. Första pristagaren blev diplomaten Jan Eliasson.

Så här skrev tidningen Sydöstran om det nya priset:

Nytt pris sätter Olofström på den globala kartan

OLOFSTRÖM Det nya Martinsonspriset blir på 83 950 kronor och kommer att delas ut vartannat år. Första året som priset delas ut blir 2008. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte.

– Anledningen till att vi instiftar ett Martinsonspris är att dels för att sätta Olofström på den globala kartan, men också för att hedra och levandegöra Martinsons minne, säger kommunalrådet Margaretha Olsson.
Att kommunstyrelsen valt den ojämna summan av 83 950 kronor har en symbolisk bakgrund som bygger på de antal dagar som de resande i Martinsons bok Aniara var ute i kosmos med Goldondern Aniara innan deras 23-åriga resa slutade i tragik med att alla ombordvarande dog efter att förråden. Därmed är inte priset indexreglerat.
Pristagare föreslås till kommunstyrelsen av en jury om fyra personer. Martinsonsällskapet utser två och Olofströms kommun två jurymedlemmar, varav ordförande med utslagsröst.
Den nuvarande juryn kommer att bestå av för detta kulturchefen Bertil Palmqvist och bokhandlaren Johnny Karlsson från Martinsonsällskapet och kommunalrådet Margaretha Olsson och kulturnämndens ordförande Patrik Sjöstedt.
I Statuterna för Harry Martinsons-priset står att priset skall delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Jörgen Klinthage
Publicerad 2007-06-21 03:00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *