Från Bokmässan: Sång till Kristallfågeln med Martin Bagge och Åke Widfeldt

GÖTEBORG. Fredagens program (29/9) med Harry Martinson-sällskapet på De litterära sällskapens scen gick i musikens tecken. Martin Bagge, kompositör och sångare presenterade verk ur sin helt nya samling ”Sång till kristallfågeln”. Det skedde under ett trivsamt scenprogram tillsammans med tidigare ordföranden i sällskapet, Åke Widfeldt.

Martin Bagge har under en längre tid komponerat ny musik till flera kända författares lyrik och har också framfört en del Martinson-tonsättningar tidigare. Nu kunde han dessutom visa upp en vacker och funktionell (väl inbunden, till båtnad för musiker som vill använda musiken) volym från Ejeby förlag. Nedan återger vi förlagets och Martin Bagges presentation.

Martin Bagge – visartist, kompositör och musikforskare – har tonsatt poesi i över 40 års tid. Många av hans kompositioner för kör finns sedan tidigare utgivna. I denna bok presenteras ett urval tonsättningar till texter av Harry Martinson, Ebba Lindqvist, Herger Karlberg och Holger Drachmann. Sex okända dikter av Evert Taube har fått musikalisk dräkt, liksom tre dikter från Bagges samarbete med Elisabet Hermodsson. De flesta visorna och sångerna har försetts med utarbetade arrangemang för gitarr och piano.

Ur Martin Bagges förord:
”Föreliggande samling av visor och sånger innehåller tonsättningar från fyra decennier. Den första av dem skrevs i början av 1980-talet, på mitt gamla piano på Nordhems­gatan 48 i Göteborg. Den senaste tillkom för bara några månader sedan.
Att beskriva allt det som ryms av musik i den tid som ligger däremellan låter sig inte så lätt göras. Men jag ville ändå säga: utan den ingång till poesin jag fick genom vännerna i musik­gruppen Vindharpa och Mölndals Vokalensemble, av inspirerande lärare på kommunala musikskolan, på Musikhögskolan i Göteborg och sist men inte minst genom min mamma, så skulle den tiden förstås sett annorlunda ut. Hela det poetiska landskap jag fått vandra genom, i sällskap med Ebba Lindqvist, Harry Martinson, Garcia Lorca, Elisabet Hermodsson, Evert Taube och många andra poeter, har gjort avtryck inte bara i musiken. Vandringen har också fört till andra platser och nya upplevelser – i både verklighet, natur och fantasi. Jag är tacksam för detta.”

Martin Bagge (född 1958) är mest bekant som uttolkare av Carl Michael Bellmans visor, men han har också letat sig tillbaka till 1600-talet, där han i större forskningsprojekt rekonstruerat visor av Lasse Lucidor, Lars Wivallius och Johan Runius. Tillsammans med litteraturvetaren David Anthin har Bagge under flera somrar genomfört en spektakulär musikalisk-poetisk seglats i Evert Taubes kölvatten. De båda är också redaktörer för visantologin ”En svensk visbok”, som gavs ut i Svenska Akademiens klassikerserie 2021. Martin Bagge är ordförande i Svenska Visakademien, tilldelades Svenska Vispriset 2010 och utsågs till hedersdoktor vid Göteborgs Universitet 2019.

INNEHÅLL

Tio visor till text av Harry Martinson
Asparna
Sommarpsalm
Till Isagel
Vår i Stapelstaden
Minnen
Mitt i den brinnande solen
Länge sen
Sång till kristallfågeln
Stundom i dröm jag dröjer
Alltidhult

Ebba Lindqvist, text
Havet är nära

Sex visor till text av Evert Taube
Jag vandrar på tallmo och tuva
Vårballad i Thule
Sunnanstorm
HemlängtanAbborren i Kungälv
Vid Lars Strannes brygga

Herger Karlberg, text
Trädet vid graven

Tre sånger till text av Elisabet Hermodsson
vara sommaren trogen
och medan jag håller andan
se, röra vid sommaren

Sex sånger till text av Holger Drachmann
Paa Havstokken
Stormsvale
Frisk morgen
Sommerdrømme
Og jeg vil drage
Hilsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *