Kategori: Olofström

Santos Ousbäck avliden

Santos Ousbäck, en av Harry Martinsons levnadstecknare, har avlidit. Han blev 92 år gammal. Santos och hans hustru Inga-Lill Ousbäck ägde Harry Martinsons födelsehem fram till 1997 och Santos gjorde mycket efterforskning i Harrys fotspår vilket resulterade i böckerna Sockentåget…

2015 års Nebbebodastipendiater

Nu är det klart vilka konstnärer som får möjlighet att tillbringa en tid i Nebbeboda skola våren/sommaren 2015. Det är Olofströms kommun som har utlyst vistelsestipendiet. Stipendiet vänder sig till alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst,…

Mitt möte med ”Martinsonland”

Månadens Martinson ~ Februari 2015 av Eva Risberg Den dag i maj då jag blivit invald i styrelsen för Harry Martinson-sällskapet regnade det. Jag hade kört till årsmötet med min hund Majken i bilen, och efter själva årsmötet, innan programmen…

Glöm inte bloggen!

Harry Martinson i tiden – så lyder namnet på sällskapets blogg. Just nu nya inlägg om ”Vingslag i natten”, Sven Edvin Saljes roman i scenversion och Sven Edvin Saljes personliga minnen av Harry Martinson. Länk till bloggen.

12 oktober: Nebbeboda Akademi 4

Jorden vi ärvde: Markernas brukande i svensk litteratur I Nebbeboda byskola ”befruktades det ägg som så småningom skulle bli ett Nobelpris”. I denna byskola ordnar Harry Martinson-sällskapet då och då sammankomster (”akademier”) för intressanta kunskaps- och tankeutbyten. Vid tidigare tillfällen…