Nebbebodastipendiater 2019

Utsikt från Nebbeboda skola

Nebbebodastipendiet instiftades för ett antal år sedan av Olofströms kommun och är ett boende-stipendium, där stipendiaterna erbjuds 2 veckors fritt boende i någon av de två lägenheterna i Nebbeboda skola, där Harry Martinson gick under läsåret 1914-15. Han bodde då på en gård, där han kanske for mest illa under sina sockenbarnsår. Men hans lärare Karl Johan Staaf och dennes förmåga att berätta och beskriva så att den unge Harrys fantasi ”lyfte” kom att betyda mycket för Harry Martinsons kommande liv och författarskap.

Stipendiet bekostas av Olofströms kommun och delas varje år ut till konstnärligt verksamma personer – företräde kan ges åt dem som har någon anknytning till Harry Martinson eller Sven Edvin Salje. Många ansökningar kommer in varje år, i fjol över 30, i år över 20 stycken. En uttagningsgrupp på tre personer – Kulturchefen i Olofströms kommun samt en representant för vardera Harry Martinson-sällskapet och Sven Edvin Salje-sällskapet – utser de sex personer, som får tillbringa vardera 2 veckor i Harry Martinson-miljö i Nebbeboda skola. Dessutom utses 2 suppleanter.

Sommaren 2019 kommer följande personer att få tillbringa två veckor vardera i Nebbeboda skola:

Magnus Sjöbleke: arbetar med måleri, skulptur, digital illustration och soundscapes med texter som grund. Arbetar nu med en bildmässig berättelse med utgångspunkt i sin mormors liv – en självförsörjande kvinna – som visar individens möjligheter i ett föränderligt samhälle. Han utgår från gamla suddiga fotografier och omtolkar dem till andra medier som skulptur, video, måleri och illustration. Har intresserat sig för hur Martinsons bildkonst nära ansluter till hans litterära teman. Magnus Sjöbleke avser att under stipendietiden försöka ge olika gestaltningar åt passager i Martinsons ställning och är representerad bl a på Norrbottensuttryck: skulptur, illustration, video, text med titeln ”Martinson – en litterär resa”.

Elliot Brandsma: amerikansk litteraturforskare, som tidigare forskat i och skrivit många artiklar om isländsk litteratur, bl a om Nobelpristagaren Halldór Laxness. Elliot Brandsma kommer att tillbringa ca 2 månader i Sverige denna sommar och dels resa runt till platser med anknytning till Harry Martinson, dels intervjua personer som på olika sätt betytt något för Martinsons författarskap. Elliot Brandsma menar att Martinsons verk inte har fått den uppmärksamhet och den uppskattning i USA som de förtjänar. Hans avsikt är därför att söka skapa en större kunskap och ett större intresse för Martinsons liv och författarskap genom de artiklar han avser att skriva och publicera i främst amerikanska medier under sin Nebbeboda-vistelse. En förhoppning är också att hans fördjupade Martinson-studier skall kunna inlemmas i hans egna doktorandstudier.

Julia Svanberg: Författare – skriver både skönlitteratur och kulturjournalistik, främst reportage och krönikor. Har gett ut kortromanen Varför kom du hit? och långnovellen Schackspelarens hus samt romanen Candelarias hus, som bygger på hennes fleråriga vistelse i Colombia, där hon arbetade som frilansskribent och författare. Romanen fick mycket fina recensioner i bl a Sydsvenskan och Expressen. Julia Svanberg är mycket inspirerad av både Martinsons lyrik – dikten ”Enbusken” gjorde djupt intryck på henne i tidiga år – och hans självbiografiska romansvit Nässlorna och Vägen ut har inspirerat henne mycket i hennes eget skrivande : naturen, frihetslängtan och reslusten. I Nebbeboda kommer Julia Svanberg att arbeta vidare på en roman, som utspelar sig i Blekinge och har en särskild relation till skogen, och hon hoppas, att vistelsen skall ge henne inspiration och bilder att arbeta vidare med. Ytterligare ett viktigt projekt är att fördjupa relationen till Martinsons författarskap, särskilt hur han rör sig mellan Jämshög och ”stora världen”, ja, ända ut i rymden med Aniara.

Cathrine Lidman: Har en treårig konstutbildning med inriktning på måleri och har deltagit i flera utställningar och är representerad på bl a Norrbottens Läns Landsting. Hon har alltid velat skriva också men har hittills saknat mod att framträda som diktare. Nu vill hon utveckla sitt skapande med både ”penna och pensel”, dvs skapa helkonstverk i ord och bild, och tänker arbeta för en större utställning, där hon vill förhöja upplevelsen med egna dikter till de olika konstverken. Naturen och människor är hennes stora inspirationskällor, och Harry Martinson har alltid varit en viktig inspiratör för både hennes målande och skrivande.

Viresha Li: Bildkonstnär med några års konststudier, från början med inriktning på måleri i stor och liten skala med temat barndomens landskap, men också studier i estetik, vilket lett över till filosofistudier, bl a av filosofen Novalis och har en fil kand-examen och en nästan färdig magisterexamen i filosofi. Har stort intresse för Harry Martinson diktning och idévärld, särskilt för Aniara. Kommer i Nebbeboda att djupare gå in i tematiken i Harry Martinsons texter, som hon sen länge är förtrogen med, och som hon anser påminner om Novalis’ naturromantiska tänkande och filosofi, men också förbereda en kvinnoutställning i Stord i Norge, där Viresha Li skall delta med ett antal tavlor med myren som tema.

Ulla-Maria Andersson: Författare som arbetar med en självbiografisk serie romaner om fem delar, varav tre redan publicerats. Hennes skrivande baserar sig på arkivforskning, som gett henne viktig information om hennes tidigare släktled, som hon vill få möjlighet att arbeta vidare med i lugn och ro och föra släkthistorien fram till sin egen och sin dotters tid. Romansviten kommer att lyfta fram och belysa villkoren för kvinnor ur arbetarklassen från slutet av 1800-talet fram till nutid. Ulla-Karin Andersson ser nära kopplingar mellan sin mors och sin egen klassresa och Harry Martinsons, och vill visa hur starkt vi alla är påverkade av vår släkts historia, hur det är möjligt att bryta sig loss ur svåra livsvillkor och hur detta påverkar kommande generationer.

Disa Lundgren
Representant för Harry Martinson-sällskapet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *