Singaporiansk poet får 2023 års Cikadapris

Foto: Teophilus Kweks webbplats

2023 års Cikadapris tilldelas den singaporianska poeten Theophilus Kwek ”för en både utblickande och lokalt förankrad poesi som med sin kombination av lyrisk precision och osvikligt socialt patos befinner sig i såväl historiens som samtidens mitt”.

Theophilus Kwek är född 1994 och debuterade redan som sjuttonåring med den uppmärksammade diktsamlingen They Speak Only Our Mother Tongue (2011). Sedan desshar Kwek utkommit med ytterligare tre diktsamlingar, Circle Line (2013), Giving Ground (2016) och Moving House (2020) samt poesipamfletten The First Five Storms (2017).

Ännu inte 30 år fyllda har Theophilus Kwek utmärkt sig som en av sin generations främsta poeter och han har belönats med en lång rad litterära utmärkelser, däribland Berfrois Poetry Prize och The Interpreters’ House Prize. Två av hans diktsamlingar har även nominerats till Singapore Literature Prize.

I sitt skrivande återkommer Kwek ofta till både historiska och samtida teman och motiv, vare sig det är i formen av ett libretto om Theresienstadt, en diktsvit om de länge okända omständigheterna kring det kvarhållningsläger som Singapore upprättade för vietnamesiska krigsflyktingar eller enskilda dikter om nutida migration och främlingsfientlighet.

Gemensamt för många av hans dikter är ett oavvisligt samhällsengagemang i nära förening med ett närmast absolut gehör för det poetiska hantverket, då inte sällan med Singapores koloniala förflutna som tematisk fond och utgångspunkt.

Cikadapriset består av 30 000 kronor och ett keramiskt konstverk av den svenska konstnären Gunilla Sundström. Kwek får senare priset vid en ceremoni på den svenska ambassaden i Singapore.

Göran Bäckstrand

Fotnot: Av Teophilus Kweks instagram framgår att han i dessa dagar sedan någon vecka är nygift och befinner sig på bröllopsresa i Portugal. Det finns alltså skäl till dubbla gratulationer till den unge poeten. /Red.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *